Det rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt: Hvorfor gør vi så lidt for at dæmme op for klimaforandringerne?

Årsagerne til de trange vilkår for accepten af klimaforandringerne skyldes flere ting: Klimaforandringerne er ikke særligt synlige i den vestlige verden. Vi hører om klimaet i medierne, men måske har vi ikke et eneste konkret eksempel i dagligdagen. Desuden viser det sig overraskende, at selv om vi erkender klimaforandringernes forekomst, så påvirker det ikke nødvendigvis vores opførsel – uagtet vi faktisk er lidt bekymrede på ungernes vegne. Vi ser hverken årsag eller egen sårbarhed, så for klimakampagnens forkæmpere gælder det om at bringe problemerne frem i bevidstheden.

Kompleksiteten i de økologiske farer og i den moderne videnskab er andre forhindringer, der gør det vanskeligt for den enkelte at associere klimaforandringerne til egen tilværelse.

Følgeligt er det nødvendigt med mere debat og med større mediedækning, hvis ansvaret skal nå frem til os alle, politikere og borgere.

Bogens anden del omhandler de psykiske barrierer, herunder om man opfatter naturen som værende robust, lunefuld, tolerant eller flygtig. En opfattelse der er afgørende for, hvilken hjælp vi vil yde vores omverden. Og så er der de ’sædvanlige’ hindringer’: Fatalisme, magtesløshed, ubetydelighedskompleks og kortsynethed – i den vestlige verden ofte spørgsmål om valg, men andre steder så at sige indbygget i den lokale religion i mere eller mindre omfang.

Det er en praktisk bog for den politiker der måtte ønske at være frontløber i stedet for medløber, for magthavere, for de engagerede NGO’er og for dem der i det hele taget ønsker at promovere mulighederne for forbedring af tingenes tilstand.

Forfattere: Peter Kemp og Lisbeth Witthøfft Nielsen

112 sider

Tiderne Skifter

Udgivet: November 2009