I fortsættelse af Friedmans tidligere udgivelser hvoraf blandt andet Klimaets tidsalder og Jorden er flad er oversat til dansk, er i 2008 udkommet den naturlige fortsættelse til disse bøger: Kort sagt en ordentlig opsang til de af os, der stadig ikke har fattet alvoren af klimaproblemet. I Hot, Flat, and Crowded går vi fra B.C. til E.C.E – Energy-Climate Era, og det bliver en omvæltning, hvis vi skal lykkes i vores bestræbelser på at imødegå de vanskeligheder, vi har pådraget os siden industrialiseringen – ikke mindst i den vestlige verden, selv om den arabiske og Asien også er ved at være rigtig godt med. Friedman nævner følgende som de fem største problemer:

  • stigende efterspørgsel efter svindende energiforsyninger og naturressourcer
  • massiv overførsel af rigdom til olie-rige lande og deres petrodiktatorer
  • klimaforandringer
  • energifattigdom, der inddeler verden i dem der har el og dem der ikke har
  • accelererende tab af biodiversitet

Skønt crowded indgår i bogens titel, kategoriseres den stigende overbefolkning ikke som et af problemerne. Men der er også nok at tage fat på alligevel: Blandt andet slås ned på begrebet affluenza = An epidemic of stress, overwork, waste and indebtedness caused by the pursuit of the American Dream + an unsustainable addiction to economic growth, hvor især afhængighed af vækst er katastrofalt styrende i Vesteuropa.

Forfatteren langer desuden ud efter begrebet olieafhængighed, dels fra den miljømæssige side, men også ud fra en påvist korrelation mellem oliepriser og demokratimangel, og ikke mindst ud fra følgende betragtning:

Wherever governments can raise most of their revenues by simply drilling a hole in the ground rather than tapping their people’s energy, creativity, and entrepreneurship, freedom tends to be curtailed, education underfunded, and human development retarded …

I bogens anden halvdel præsenteres læseren for et spændende og tænkeligt ’Jetson-scenarie’, der omfatter bud på, hvordan man kan reducere afhængigheden af fossile brændstoffer, og hvordan man kan ændre de stivnede vækstcentrerede økonomiske systemer. Kort sagt, hvordan man i praksis gennemfører den grønne revolution – selv i Rødekina.

Til trods for de heftige alarmsignaler er det en underholdende bog. Tonen er direkte, humoristisk og rammende, og de foreslåede metoder til klodens frelse sandsynlige.

Desværre lykkes det alligevel Friedman at skuffe læseren ved tidligt i bogen og med beundring at citere Connie Hedegaard i forbindelse med Danmarks eventyrlige fremskridt indenfor vindenergi og energiafgifter. Derimod omtales ikke, at vi jo også både hører til de store forurenere og selv hænger fast i et forældet – og miljømæssigt hensynsløst – økonomisk system, så det fortæller jo en egen tragisk historie om, hvor langt bagud USA er i deres miljøarbejde.

Hot, Flat, and Crowded – why we need a green revolution – and how it can renew America

Forfatter: Thomas L. Friedman
438 sider
Forlag: Farrar, Straus and Giroux, New York
Udgivet: 2008
Birte Strandby