Så er der endnu et skud for boven til grundskolen, og det her er måske bogen, politikere burde læse, inden den næste skolelovgivning søsættes.

Det lille overskuelige værk er henvendt til skoleledere. Der tages udgangspunkt i den berømmede finske grundskole, og der sammenlignes med den amerikanske skole, der lige nu er præget af alle de målbare og menneskefjendske elementer, der indgår i tidens debat.

Sahlberg der er finne indleder med at undre sig over, at amerikanerne har opfundet meget af den pædagogik der anvendes med held i den finske skole, mens amerikanerne selv ignorerer værktøjet i eget redskabsrum. Eksempler er blandt andet Cooperative learning og Howard Gardners nuancering af begrebet intelligens.

Indledningsvist taler Sahlberg med en engageret uddannelsesdebattør, en amerikansk guvernør. Denne mener, at løsningen på skoleproblemet ligger i mere konkurrence blandt skoler, større valgfrihed til forældre, standardiserede tests og lukning af skoler der underpræsterer. Det er en holdning som blandt andre Diane Ravitch protesterede i mod for flere år siden i bogen Death and Life of the Great American School System.

Sahlberg foreslår fire strategier der kan forbedre grundskolen. Det drejer sig blandt andet om at bruge small data til store forandringer, om at skabe en højere grad af lige muligheder i uddannelsessystemet. Det sidstnævnte er nok så interessant i Danmark, hvor der angiveligt ikke er optræk til bruddet med den sociale arv.

En tredje strategi har vi allerede hørt en del om, nemlig behovet for leg, motion og frikvarter – selvom behovet for motion især benyttes i trafikmæssige sammenhænge for at få børnene til at cykle til skole – og forældrene til at holde bilen væk. I forbindelse med børns behov for leg og pauser foreslår Sahlberg obligatorisk frikvarter, fordi der er evidens for, at frikvarter og leg gavner børns læring. Det er i øvrigt amerikansk forskning der er kommet frem til det, selvom viden om forskningsresultaterne i højere grad benyttes i Europa.

‘kognitiv bearbejdning og faglig præstation afhænger af regelmæssige pauser’

Til gengæld foreligger der ingen dokumentation for, at hverken mere undervisning eller mere hjemmearbejde har positive følger for elevens udvikling. Amerikanske lærere underviser 25 % mere end finske lærere, men udbyttet er mindre. Her er amerikaneren Alfie Kohns The Myth of Homework fra 2007 også interessant læsning.

Alt i alt leverer ‘Fire strategier til en bæredygtig skole’ et godt indslag i skoledebatten. Den er let læst, og den har væsentlige pointer til den der leder skolen og til den politiker der har ambitioner for den danske grundskole.

Fire strategier til en bæredygtig skole

Pasi Sahlberg

Oversat af Sine Falk

137 sider

Ledelse ligetil

Dafolo

Skolelederforeningen

Udgivet: September 2018

Birte Strandby