I den uendelige debat om skolen har der de seneste år været voldsom kritik af brugen af test og prøver, og en af tidens fremmeste pædagogiske tænkere Gert Biesta –Uddannelse for en menneskelig fremtid – kritiserer markedsgørelsen af uddannelsen.

Forfatterne af Datainformeret ledelse ser anderledes på det. De betragter data opnået via test og prøver som det ultimative værktøj, så ved man hvordan ressourcerne placeres. Med hyppige test kan man hurtigt afsløre, hvilke børn der har problemer og sætte ind der hvor behovet er.

De to forfattere udvalgte en række skoler i USA, hvor de undersøgte hvordan man forbereder skolerne til at arbejde effektivt med data, og hvordan skolen bliver datapositiv.

De udvalgte skoler i undersøgelsen er fælles om at have haft en stabil ledelse gennem en årrække, en kultur der er positiv overfor brug af data og overfor forandring, og desuden ligger alle skolerne i stater med high-stakes accountability system*, det vil sige at skolerne belønnes eller straffes i direkte overensstemmelse med elevernes fremgang/tilbagegang i niveau og karakterer. Forfatterne nævner kort, at forholdet til High-staktes accountability er til debat adskillige steder i USA, men at det altså fungerer på de skoler der er med i undersøgelsen.

En udfordring ved præparering af den datavenlige kultur var det at skulle overbevise lærerne om, at en dårlig score ikke betød, at læreren var dårlig. Kunsten var at skabe en kultur hvor data kunne diskuteres uden frygt for konsekvenser, samarbejdet mellem lærerne blev øget, forventninger til alle elever blev sat højt.

Det at have en standard, et mål, sikrer, at alle er enige om retningen …

Blandt de redskaber der kan bidrage til at fremme processerne i forbindelse med brug af data er 1) fælles læreplaner – det vil give en god base for samarbejde blandt lærerne – 2) brug af løbende test – som vejviser og indikation af elevens progression- og 3) struktureret lærersamarbejde, hvor lærere kan bistå hinanden ved tolkning af data.

Forfatterne understreger, at lærerne har frihed til at træffe beslutninger, så længe beslutningerne kan understøttes af data og de skaber positive resultater.

Fleksibilitet og tillid er vigtige elementer. Set med danske øjne er fleksibiliteten nu til at overse, og skønt flere delstater herunder Texas har skabt enestående resultater i sine skoler, så er der noget ‘fabrik’ og ‘produktion’ over den datainformerede ledelse, der kan skurre i ørerne, til trods for at en afsluttende opfordring fra forfatterne er, at man aldrig ukritisk må adoptere løsninger fra andre skoler

Diane Ravitch har kritiseret programmet No Child Left Behind og det amerikanske skolesystem i The Death and Life of the Great American School System – How Testing and Choice Are Undermining Education.

Sabine Czerny havde i 2010 det tyske skolesystem under behandling i sin Was wir unseren Kindern in der Schule antun – und wie wir das ändern können.

Birte Strandby

 

*High Stakes Accountability: This approach involves rewarding or sanctioning students, teachers, and schools on the basis of changes in student test scores.

http://www.cambridgeassessment.org.uk/blog/high-stakes-accountability-in-primary-education/

Amanda Datnow og Vicki Park

Datainformeret ledelse

Oversat af Joachim Wrang

Ledelse for læring

131 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby