Den største fare er ikke kloge robotter men dumme mennesker.

Efter at vi har gået og jodlet over de unge generationers spændende status som digitale indfødte (Digitale indfødte på job af Søren Schultz Hansen), kommer Camilla Mehlsen og trækker tæppet væk under os igen: Der findes ikke digitale indfødte, de unge bliver ikke klogere af at lege med iPad fra en tidlig alder, og multitasking er i øvrigt en dårlig undskyldning for at gøre tingene halvt.

Det med multitasking er ikke den helt store overraskelse, og siden man hørte om, at forældre i Silicon Valley begyndte at gå ind for Rudolf Steiner skoler uden elektronik, har man vel også stillet spørgsmålstegn ved det udviklende ved iPad’en. Derimod har iPad’en fungeret som babysitter både i hjemmet og i skolen, underholdning men ikke rigtigt nogen udfordringer. Den danske skole har brugt mange ressourcer på digitalisering i undervisningen, men danske elever scorer under middel i læsning på skærm i internationale sammenhænge.

Et nyligt eksempel på den digitale medløbertilbøjelighed blev belyst, da den svendborgensiske Rudolf Steiner børnehave Askelæ ifølge medierne nægtede indførelse af digital læring og fik Svendborg Byråd på nakken.

Med Google og Facebook er der kommet en ny holdning. De unge har deres selvverden med populærkultur og internet; og ikke mindst takket være Facebook, så er spørgsmålet til enhver: Hvad har det med mig at gøre? Eksempelvis blev en ung fyr spurgt om, hvornår D-marken blev indført og svarede: Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg var ikke født dengang.

Det bliver en lille, begrænset verden, hvis man kun skal kende til det, der vedkommer en, og det er blandt andet forfatterens baggrund for at tage fat i de 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid. Det er stort set de samme ting som vi har hyldet siden Grundtvig blandt andet: lyst til at lære, mod til at fejle, kritisk tænkning. I stedet for multitasking bliver det moderne at fokusere, og dannelse bliver det nye buzzord, der betyder at man kan forholde sig kreativt, kritisk og reflekteret til teknologi.

Mehlsen hiver skræmmeeksemplerne frem med Hello Barbie, dukken der kan lære at føre en samtale. Fra vuggestuen kommer eksemplet med forældrene der blev adviseret, hver gang barnet fik skiftet ble. Intet under at forfatteren når frem til, at digitale fremskridt er et tveægget sværd, der kræver en aktiv stillingtagen.

Som i Vincent F. Hendricks bog Spræng boblen omtales også digital mobning, shitstormens anatomi og Facebooks store menneskelaboratorium. Mehlsen lægger vægt på, hvad man kan gøre for ikke at falde i fordummelsens store fællespøl. Bogen kan anbefales til lærere, politikere og forældre.

Teknologiens testpiloter

10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid

Camilla Mehlsen

Forord af Vincent F. Hendricks

212 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2016

Birte Strandby