Digital dannelse er den første i en ny række bøger, kaldet Pædagogisk rækkevidde, udgivet i samarbejde med Dansk Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. Bøgerne skal give lærerne i grundskolen ny viden de kan bruge i det daglige arbejde. Det er derfor praktisk at tage fat på digital dannelse for at få styr på digitaliseringens plads i undervisningen.

Det handler både om at kunne opføre sig ordentligt og forholde sig til de udfordringer teknologierne giver os., og nogle af udfordringerne i forbindelse med en teknologi der løber hurtigere end undervisningsplanerne er eksempelvis konflikthåndtering i en ansigtsløs kommunikation, vurdering af netinformationers sandhedsværdi og deltagelse i den demokratiske proces.

En af skolens opgaver er at hjælpe eleven til at lære kritisk tænkning, et emne der også behandles indgående i It-didaktik i teori og praksis og Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid, hvorimod begrebet Digitale indfødte underkendes, blandt andet baseret på undersøgelser om folkeskoleelevers forhold til digitaliseringens muligheder.

Jeppe Bundsgaard viser, hvordan den kritiske sans kan komme i spil i forbindelse med hjemmesider der angiveligt forholder sig til fakta men alligevel har en afsender med en klar politisk holdning og ønske om at overtale til en bestemt handling. Med til lektionen hører, hvordan man kan dels søge effektivt, og dels aflæse om en tekst er sandfærdig og har flere intentioner end de umiddelbart tydelige.

Et interessant koncept er computational thinking – at forstå hvordan computeren fungerer og i et vist omfang kunne styre og udvikle den. I den forbindelse omtales foreningen Coding Pirates, hvor børn og voksne mødes for at udvikle spil og rollespil. Her arbejder de med deres datalogiske tænkning; det kan man også inddrage i elevernes undervisning. Der er flere gode eksempler på tiltag i undervisningen, og Digital dannelse rummer oplæg til mange væsentlige diskussioner.

Jeppe Bundsgaard

Digital dannelse

69 sider

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 06.02.2017

Birte Strandby