Som vi ved, har den digitale udvikling desværre ikke har udløst det forventede demokratiske potentiale, men i stedet øget risikoen for at nettet bruges til terrorisme, cyberkrig, angreb på demokratiske styreformer – og generelt til en dårlig behandling af medmennesker.

Med udgangspunkt i konkrete eksempler på hadbeskeder og seksuel udskamning på Facebook fastslår Mehlsen og Hendricks i Hvordan bliver vi digitalt dannede?, at vi har et stort behov for digital dannelse. Det vil sige en opdragelse der kan hjælpe os til at blive kompetente og kritiske mediebrugere.

Den digitale dannelse bør ifølge forfatterne omfatte blandt andet autonomi for den enkelte, respekt for individet, kvalificerede overvejelser før posting og retwitting samt medejerskab for det digitale univers.

Mehlsen og Hendricks får perspektiveret problemerne og nævner også den historiske udvikling. Tidligere mente man, at læsning truede samtalen, at tegneserier skadede psyken, fjernsyn fordummer, og videospil gør børn og unge voldelige.

Vincent F. Hendricks har tidligere påpeget problemerne med den digitale udvikling i bøgerne Spræng boblen og Fake News, og Camilla Mehlsen har markeret sig på samme område med bogen Teknologiens testpiloter og i antologien Unges digitale dannelse. Hvordan bliver vi digitalt dannede? samler op på de konkrete vanskeligheder med dårlig, respektløs adfærd på nettet. Et af problemerne er, at den tiltagende ensomhed øger behovet for bekræftelse på nettet – af udseende, job, bolig, kæreste. Forfatterne påviser, at det er relativt let at fremstå som tjekket, selvom man ikke er det. Det er med til at øge presset på den enkelte, og der er brug for, at det digitale forbrug bliver styret. Forfatterne forudser oven i købet, at det ukontrollable medieforbrug – den digitale afhængighed – i fremtiden vil stigmatisere den enkelte, som fedme og alkoholisme gør det nu.

For at styre udviklingen i stedet for at lade sig styre af den, kan man skabe et SoWe, inddrage dannelsen i grundskolen og i øvrigt tage ejerskabet for sine data tilbage.

Fornuftig bog, der forhåbentligt vil lægge pres på politikerne for hurtig lovgivning på området.

Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks

86 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby