Hvordan får man sin mærkesag på den politiske dagsorden?

Det er en udfordring, som mange organisationer og foreninger kæmper med

Som grundlæggende værktøj anvendes ‘Diamanten’ der er en uhyre enkel figur med fire punkter – Issues, Stakes, Holders, Strategies – der alle er indbyrdes forbundne. Med klarsyn og helst også overblik over hvor ens egne issues ramler mod andres eller måske kan gøre fælles front med andres issues, kan man arbejde på at skabe den rigtige opmærksomhed på sit eget projekt.

Issues er selve sagen, om det så er at skaffe plads til den lokale padelbane, få flere midler til psykiatrien eller måske beskytte et naturskønt område mod motorvejsbyggeri. Stakes handler om, hvad der er på spil – og for hvem. Mod- eller medspillerens interesser er også relevante. Dermed er Stakeholders dem der har konkrete interesser på samme område, dem der har beslutningsmyndigheden – og dem der kan hjælpe på vej for eksempel pressen. Strategies handler om fremgangsmåderne. Diamantmodellen er dynamisk og kræver jævnlige revurderinger, fordi enhver søsat strategi kan have utilsigtede bivirkninger, nytilkomne stakeholders og hyppige behov for opdatering af strategi.

Selve processen indledes med ide/initiativ, prioritering, beslutning. Det er vigtigt at have de interne stakeholders med sig – den interne organisation – så der er fokus på målet.

Bogen beskriver forskellige processer fra det virkelige liv, og ser man nærmere på dem, så har de bedste strategier afsæt i, hvordan man brander sit projekt. Eksempelvis har landsdelsorkestret Copenhagen Phil dygtigt placeret sig som kulturel markør for flere politiske partier, hvilket har udløst solid opbakning og kontante midler.

I bogen diskuteres også mediestrategi og magtfordeling mellem politikere, embedsmænd og fagforeninger. Derudover er der en nok så vigtig diskussion af det problematiske i lobbyisme med udgangspunkt i Bordieu, Habermas og Foucault, for hvordan påvirker det demokratiet og opfattelsen af frihed, hvis nogle aktører har så meget mere magt end andre? Ser vores psykiatri ud som den gør, fordi den ikke har overskud til lobbyisme?

‘Politisk interessevaretagelse’ er en fin håndbog, hvis man skal have fremmet sin sag, men man kan også bruge bogens sidste del som udgangspunkt for diskussionen om demokratiet i dag, hvor rigtigt mange borgere føler, at de ikke bliver hørt.

Spin og interessevaretagelse kan man læse mere om i Da spin erobrede Danmark, og hvis man vil læse om demokratidebatten, er Zygmunt Bauman et godt bud: Collateral Damage. I samme boldgade findes Demokratiet styrer, Teaterdemokrati, Dannelse til demokrati, Sæt strøm til demokratiet om vanskelighederne med vores styreform.

Politisk interessevaretagelse

– mere end lobbyisme og mediehåndtering

Anker Brink Lund og Stine Hove Marsling

204 sider

Djøf Forlag

Udgivet: 2022

Birte Strandby