Dion Sommer er professor på Psykologisk Institut på Århus Universitet og har i mange år beskæftiget sig med international børneforskning såvel som familie- og daginstitutionsforskning; det sidste skud på rækken af bøger handler om leg.

Leg er vigtig af flere årsager, og Dion Sommers bog er vigtig, dels fordi den får præciseret, hvorfor børns leg er en del af udviklingen til det kreative, selvstændigt tænkende menneske, og dels er den en løftet pegefinger til dagens samfund der har så travlt med at efterspørge kreativitet, samtidigt med at det tromler børns muligheder for at udvikle samme. Lene Tanggaard er inde på noget lignende i sin kritik af tidens begejstring for test og evaluering, blandt andet i bogen Tæller vi det der tæller?

Et af de virkeligt nytænkende elementer i Leg er epigenetisk eller intergenerationel pædagogik, det vil sige pædagogik, hvis hovedformål er at skabe positive og trygge lege- og indlæringsmiljøer for barnet, fordi børnenes egen leg fører til stimulation og udvikling af hjernegrundlaget, hvilket igen udvikler læringskapaciteten:

Vigtigheden af legens påvirkning af evolutionen relaterer sig til, at legen er en relativt risikofri måde at udvikle alternative responser på i forhold til nye og udviklende miljøer …

Legen er på den måde menneskehedens garanti for, at vi kan udvikle vores tilpasningsevne uden at behøve at afvente evolutionens langsommelighed, og det får vi nok ikke mindre brug for i fremtiden.

Dion Sommer tager afsæt i ny forskning – blandt andet sin egen – men tager også fat i historien, hvor vi jo i mange år har levet med, at børn før i tiden blev betragtet som dumme voksne i miniature. Fund af legetøj, dukker, toppe, heste, fra tidligere tider viser tydeligt, at der altid har været en barndom og en legetid, i nogle epoker først og fremmest hos overklassen, men essensen er, at leg har en evolutionær funktion, og det bør man gøre mere plads til i danske børneinstitutioner.

Sjovt nok falder Dion Sommers teser smukt sammen med Vincent F. Hendricks teorier (Spræng boblen, Vend verden), forstået på den måde at børn der ikke har leget nok, men i stedet har været koblet til iPad’en bliver mindre selvstændige og lettere ofre for depressioner henholdsvis de sociale mediers magt.

Den triste baggrund for bogen, er at Sommer i sine mange år som forsker ikke tidligere har oplevet, at de unge generationer var så trængte, som de er nu. Derfor gælder det om at få børnenes egen leg tilbage til institutionerne gerne med voksen støtte (og gode normeringer) men på børnenes egne præmisser.

Leg

En ny forståelse

Dion Sommer

133 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2020

Birte Strandby