Der udgives for tiden mange bøger om klimaet. Vi er sammen om at mærke det er i modsætning til de fleste andre skrevet af en klimaaktivist. Det giver en særlig vinkel på klimaaktivisme, og der er også en hel lille guide til, hvordan man gør, hvorfor man gør det, og hvilke opgaver der er.

Vi kommer vidt omkring. Der er sproget: Taler vi klimaproblemer, eller taler vi klimaudfordringer, så det lyder som om, der bare er et lille bump på vejen?

Der er også en del fakta, blandt andet den med at fem af verdens fem største olieselskaber siden 2010 har betalt 250 millioner euro til lobbyister, der skal overbevise EU-politikere om nødvendigheden af ikke at indføre politikker der begrænser klimafjendtlig produktion. Dansk Industri får på puklen i samme anledning.

Forfatteren nævner en undersøgelse, der viser at 88 procent af den danske befolkning betragter klimaproblemerne som alvorlige. Det udløser naturligvis spørgsmålet: Hvorfor gør vi/de andre ikke noget mere? Det er ikke første gang, det spørgsmål bliver stillet, og det er til dels besvaret i Klimabevidsthedens barrierer. Men undersøgelsen viser også, at vi ikke er alene med vores bekymringer.

En konklusion på både borgernes uro og erhvervslivets manglende entusiasme når det gælder kampen for klimaet er, at der er behov for at flytte på samfundets rammer for at kunne give de næste generationer mulighed for at leve med de ændrede livsbetingelser. Der er behov for at gentænke, hvad vi forstår ved et godt samfund, og som det ofte har været nævnt de seneste måneder, så har man jo vist i forbindelse med Coronasmitten, hvad der kan lade sig gøre, hvis man tager udgangspunkt i et forsigtighedsprincip. 

Der er masser af hårde fakta og gode begrundelser for at ændre på samfundet, så vores børn får en chance for at leve i det. Efter hvert kapitel er der øvelser, nogle meget relevante for fremtidig klimaaktivisme, mens andre handler om mærke efter og forholde sig til sin egen klimaangst. 

Bortset herfra har forfatteren mange gode tanker om, hvad vi kan gøre, og der trækkes på mange interessante undersøgelser. Blandt andet nævnes, at privatbilisme afhænger af fem ting: bilproducenternes politiske aktivitet, bilinfrastrukturen, afstand mellem boligområde og institutioner, tilgængelighed til offentlig transport og bilkultur. Det er jo rar viden, for så kan man lige pludselig se, hvor politikerne kan gøre en seriøs indsats.

Bogen er skrevet i et personligt og engageret sprog, i enkelte tilfælde tales der ned til læseren, som når der står, at Pensionsselskaber og forsikringsselskaber gør det ikke for at være onde, eller Bestyrelser lyder som noget meget kedeligt og uigennemskueligt noget …

Herudover er bogen let læselig og fyldt med gode klimaaktivistargumenter.

Vi er sammen om at mærke det

En filosofisk guide til unge og andre

Esther M. Kjeldahl

160 sider

People’s Press

Udgivet: September 2020

Birte Strandby