En gennemført og grundig beskrivelse af det Rusland, vi er i krig med i dag og Putins rolle i Rusland og internationalt.

Indledningsvist trækkes historien frem fra zartiden med dumaen der skulle antyde en tilnærmelse til demokrati, omend de altid blev overtrumfet af zaren. Dumaen blev opløst i forbindelse med revolutionen i 1917, og Sovjetunionens kommunisme lignede mest et diktatur, især efter at Stalin overtog magten. 

Efter Murens fald opløstes Sovjetunionen, og det nye Rusland overtog såvel pladsen i FN som omverdenens accept af nationalstaten Rusland. Jeltsin og Gorbatjov – såvel som Putin for 20 år siden – iværksatte noget der lignede begyndende demokrati med valghandlinger – som beskrevet i Per Dalgårds Putin og Ruslands ukontrollable demokrati. 

Både Jeltsin og Putin har anvendt fortællinger om Rusland, der skulle samle de russiske folkeslag som for eksempel Sovjetunionens kamp mod og sejr over nazismen, men fordi Rusland er så stort og består af mange forskellige minoriteter, har det ikke fungeret. Den enkelte russer har ikke oplevelsen af medbestemmelse, og de seneste år har centralmagten ligget hos Putin.

Angiveligt optræder fiktive partier symbolsk i forbindelse med valghandlinger, og ifølge forfatterne, er oligarkerne også historie, idet Ruslands rigeste ikke længere har politisk magt. Selv medierne har været styret fra Kreml siden februar 2022, og for yderligere at berettige krigen i Ukraine har man udbredt rygter om, at Ukraine er styret af narkomaner og nynazister.

Angiveligt er det Putins projekt at gøre Rusland til supermagt – indledt med annekteringen af Krim i 2014 og yderligere bekræftet af krigen i Ukraine fra 2022. Nogle russere har tillid til en stærk centralmagt og støtter Putins hensigter, men der er også mere end 250.000 unge mænd der er flygtet for at undgå mobilisering. 

Ruslands økonomi er en sag for sig. Umiddelbart ligger bruttonationalproduktet i den lave ende, men når man opgør nationernes økonomi og inkluderer et begreb som købekraftsparitet ligger Rusland som nummer seks på verdensplan. Der er stor efterspørgsel på russisk olie og gas, mens industrivirksomheder næsten ingen eksport har udover våben, hvor kun USA eksporterer mere. Sanktionerne mod russiske virksomheder har haft stor effekt på den russiske økonomi, og værre bliver det efterhånden som man finder alternativer til den russiske gas og olie.

Bogens konklusion, hvis man kan kalde det sådan, er, at Putins beslutning om at invadere Ukraine var rationel i forhold til at gøre Rusland til en samlende stormagt. Samtidigt var Ruslands økonomi relativt sund, og måske havde Putin ikke forventet de kraftige sanktioner fra Vesten, som krigen fremkaldte. Men beslutningen kan også have været påvirket af, at Putin ikke omgiver sig med kritikere. 

Slutningen kender vi ikke endnu, men med Putins krig får vi et indtryk af, hvad der virkeligt foregår og hvorfor. Bliver Putin styrtet, bliver Ukraine medlem af EU og Rusland af NATO? 

Putins krig slutter med at understrege behovet for større oprustnings- og beredskabsniveau. Fred betragtes tydeligvis ikke som en mulighed, men derudover er Putins krig udmærket og velbegrundet.

Putin 2012: Putin’s New Russia

Putins krig

Rusland mellem styrke og svaghed

Niels Bo Poulsen og Flemming Spidsboel

246 sider

Gyldendal

Udgivet: 31.01.2023

Birte Strandby