Et bud på den politiske situation i Rusland og Putins fremtid som præsident, når han forventeligt bliver valgt i marts 2012.

Der indledes med et kort historisk tilbageblik: Jeltsin var den der åbnede for ytringsfrihed og demokratiske muligheder, og at det var de økonomiske reformer der blev igangsat under ham i 1990, der først førte til krak i 1998 og derefter begyndte at virke samtidigt med stigende dollars-indtægter for olie- og gaseksport. Det betød en voksende velstand i begyndelsen af Putins regeringsperiode, og heraf skabtes for en stor del også den popularitet han nød i befolkningen.

Under Putin er andelen af borgere der lever under fattigdomsgrænsen faldet fra en tredjedel til en tiendedel, og det har været vigtigere end at skabe et ægte demokrati, hvorfor russerne stort set har været tilfredse med et ’kontrollerbart’ demokrati. Ifølge den britiske Ruslandsekspert, Skidelsky, søger Rusland et ’kompromis mellem europæisk Sarkozy-agtig kapitalisme og en autoritær, protektionistisk model’.

Putins ’tandempartner’ Medvedev har i sin regeringsperiode søgt at reformere det politiske og det juridiske system såvel som den generelle levestandard. Han er modstander af den statskapitalisme, som Putin har opbygget, og det har skuffet flere af Medvedevs tilhængere, at han frivilligt overlader præsidentposten til Putin i marts. Endnu har Putin en vis støtte i befolkningen, men valgsvindel ved parlamentsvalget i 2011 har fået russerne til at ønske mere demokrati. Putin er blevet sammenlignet med Frankrigs de Gaulle, der efter 2. Verdenskrig genskabte Frankrig som en stærk, centraliseret republik, og det vil sandsynligvis gå ham som det gik de Gaulle: Han vil miste magten til det demokrati, han selv har været med til at bane vejen for.

I bogen omtales også landets intense kampe mod korruptionen inden for politi og erhvervsliv såvel som de demografiske vanskeligheder, en lav fødselsrate – som i det øvrige Europa – muligvis forårsaget af boligmangel og den alkoholisme der medfører forhøjet dødelighed blandt russiske mænd.

En ekstra korrekturlæsning ville have pyntet, og stoffet fremstår lidt uorganiseret, men ellers en informativ belysning af den østlige nabo og de fremtidige vanskeligheder.

Putin – og Ruslands ukontrollable demokrati

Per Dalgård

207 sider

Informations Forlag

Udgivet: 29.02.2012

Birte Strandby