Den norske filosof Lars H. Svendsen er igen på banen med en bog, der gør de abstrakte begreber nærværende og interessante. Blandt flere tidligere værker bør især fremhæves Ondskabens filosofi, der præsenterer dette tågede begreb på en måde, der både er fornuftig, opklarende og ikke mindst meget underholdende læsning.

I Frygt tager han fat i noget, vi alle er godt og vel bekendte med. Først hvad er det egenligt for en følelse. Er det noget vi skal bekæmpe, eller er det noget, vi kan leve med? På baggrund af rigtigt mange referencer og noter – noterne fylder godt 40 sider – kommer forfatteren frem til, at frygt er en del af projekt liv, og i øvrigt også et af de indslag, der gør hverdagen lidt underholdende blandt andet illustreret med ekstremsport – jo tættere du er  – eller tror du er – på døden, jo mere forstår du at værdsætte livet.

Det farlige ved frygt er, når det tager overhånd som for eksempel efter 11. september, hvor det eksempelvis skønnes, at 1.200 amerikanere er døde i trafikken, fordi de pga. frygt for at flyve i stedet har taget bilen. Frygten kan også være inkonsistent, som når stråleteknologi betragtes som lavrisiko i medicinsk brug og højrisiko i industriel brug. Eller forårsage ulykker, som når 700.000 mennesker dør i Peru, fordi klor fjernes fra vandet på grund af frygt for bivirkninger. Der er således masser af grunde til at styre sin frygt. Selvom det er en vigtig indtægtskilde for forsikringsselskaber og massemedier.

Desværre er det ikke kun medierne, men også politiske partier og staten der kan drage fordel af borgernes frygt. Det er en kendsgerning, at påmindelser om egen dødelighed fremmer nationalisme, og at få metoder er mere effektive politisk end spredningen af frygt. Det sidste er underbygget ved en undersøgelse, der viser, at terrorvarsler fra Bush-regeringen øgede folkets støtte til regeringen. Samtidigt kan den frygt der virker integrerende på en gruppe skabe fjendtliggørelser overfor andre grupper.

I øvrigt minder Frygt en del om The Myth of Evil – Demonizing the Enemy af Philip Cole (2006), der dog især omhandler den politiske anvendelse af begrebet frygt. Fælles for begge bøger er, at de er reaktioner på politisk manipulation på grundlag af frygt – og det er vel noget, vi virkelig bør frygte?

Frygt

Forfatter: Lars Fr. H. Svendsen

196 sider

Forlag: Klim