Hvert år i jagtsæsonen svømmer de franske vildsvin over Rhône til Geneve, hvor jagt har været forbudt siden 1974.

Wohllebens berømte bestseller har mange kvaliteter. Blandt andet handler det om, hvad dyr kan føle, og her vil der næppe være mange overraskelser for dem der har kæledyr. Det interessante er, at Wohlleben har fundet dokumentation for dyrenes følelsesliv.

Vi kommer vidt omkring i dyreverdenen fra bier til fugle, grise og flagermus. Bierne omtales for deres avancerede sociale system og deres enestående evne til at kommunikere deres viden om nektarfund, flagermusene er i stand til at udvise omsorg for deres medskabninger, og myrerne har sindrige arbejdsrutiner. En særlig uddybning af myrenes forunderlige verden findes i Hans Joachim Offenbergs bog Myrer.

Skovskader har et omfattende madindsamlingssystem før vinteren og kan huske hvor deres maddepoter er, og hvad angår grisene henviser Wohlleben til et projekt, hvor hver gris lærte at genkende sit navn og komme, når der blev kaldt, men ikke reagerede, når der blev kaldt på de andre grise.

Eksemplerne på intelligent opførsel blandt insekter, fugle og primater er utallige både fra forskningsverdenen og fra det miljø Wohlleben kender som skovfoged.

Med til alle oplevelserne hører også forklaringen på, hvorfor vi aldrig må røre et rålam der ligger alene, og hvorfor man skal gå en tur i sin græsmark før jorden lægges under plov.

Dyreverdenen er trængt af alt for mange mennesker med evige vækstbehov. For hver kvadratkilometer skov er der 13 kilometer vej. Veje fungerer som dæmninger der forhindrer vandet i at løbe frit; grundvandsstrømme omledes, og gør skove til sumpområder med døde træer, og det har betydning for dyrene, for deres føde og deres flugtveje.

Wohllebens bog er god læsning, fordi den fortæller om en verden, som vi kan være tæt på at miste. Nogle dyr tilpasser sig byerne som i deres optik måske blot er stenlandskaber uden de stressende jægere, mens andre er i fare for at forsvinde, i takt med at vi udrydder deres bosteder. En tiltrængt advarsel.

Peter Wohlleben

Dyrenes hemmelige liv

Oversat af Hanne Lund

232 sider

People’s Press

Udgivet: 2017

Birte Strandby