En lærer der kan få en 7. klasse til at koncentrere sig om noget fagligt, burde modtage ordener…

Således lyder det fra en af de 12 interviewede eksperter, der taler om uddannelse og motivationskrise. En del af kommentarerne er allerede velkendte. For eksempel er der bred enighed om, at test er et problem. Ikke mindst Diane Reay der kritiserer det engelske skolesystem for mangel på tillid til både lærere og elever. Engelske børn er nogle af de mest gennemtestede i den vestlige verden, og et normalt barn forventes at tage 74 test og eksaminer i løbet af skolegangen. De praktiske erhvervsmuligheder er svindende, og uddannelse er gjort til et mantra, så en del af en årgang stemples tidligt, de har ingen relationer til læreren og mister tilliden til egne ressourcer. Diane Reay spørger retorisk:

Hvad i alverden er det, der foregår i de nordiske lande? Se på vores land hvor galt det kan gå … 

Og det burde vi måske tage alvorligt. I hvert fald kritiseres test så ofte og af så mange, at man efterhånden må undre sig over, hvem der insisterer på deres beståen.

I bogen gives mange bud på, hvordan man kan hjælpe de unge med at finde motivationen. Hvordan gammeldags skoler praktiserer manglende indflydelse og begrænsede valgmuligheder for de unge og overser, at motivation skal findes i elevernes situation og interesser. Ifølge Knud Illeris i kapitlet ’Læringsmiljø skal skabes’ fordi interesser er knyttet til identitetsudviklingen.

I den forbindelse anbefales andre tilgange til undervisningen af de unge, og læreren skal erkende skolens nye orientering mod den skabende, producerende, selv-evaluerende elev og samtidigt fungere som didaktisk rammesætter for eleven.

En del af bogens øvrige anbefalinger går på at møde den unge, hvor denne måtte befinde sig i sin identitetsudviklingsproces, udnytte udviklingstrinnets begejstring for at mestre, og give plads til et positivt forhold til læreren. Ligeledes er mestringsoplevelse og relevans vigtigt for motivationen.

Der er mange udmærkede indlæg, og der er også nogle der ikke tilfører motivationsdebatten det helt store, men et udmærket oplæg til den videre diskussion.

Unges motivation og læring – 12 eksperter om motivationskrisen i uddannelsessystemet

Niels Ulrik Sørensen, Camilla Hutters, Noemi Katznelson, Tilde Mette Juul

269 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2014

Birte Strandby