Historien om dengang danskerne var indvandrere i USA.

På baggrund af breve til familien fra de mange danskere der udvandrede fra Danmark til USA i slutningen af attenhundredetallet har Ole Sønnichsen skabt en sammenhængende og veldokumenteret beretning om en af historiens mange migrationer.

Dansk udvandrings guldalder lå fra 1860 til 1890. I den periode tog godt 130.000 danskere turen over Atlanten med emigrationsskibene. I Danmark var befolkningen vokset med godt en halv million mennesker i løbet af ca. 50 år, og det havde skabt en større, presset underklasse, der levede som trælle for regering, adelsstand og øvrighed. For den simple arbejder stod valget mellem Amerika og fattiggården, og i 1870’erne kunne arbejdsløsheden i byerne være oppe på 40 – 50 %. Udvandrerne var først og fremmest håndværkere, tyende og landbrugsarbejdere. Magthaverne så venligt til udvandringen, fordi det lettede det økonomiske pres på staten.

Mormonerne der tilbød de allerfattigste gratis rejser til Amerika havde særligt godt fat i den danske befolkning. 75 % af de danske mormoner endte med at tage til USA, og angiveligt så meget som 17.000 danskere fulgtes med mormonernes flok til Utah.

I USA lokkede The Homestead Act, der sikrede at alle der var fyldt 21 eller var familieforsøgere gratis kunne tage 65 hektar uopdyrket land. Derefter var der fem år til at bevise, at man kunne dyrke jorden, og så kunne man få skøde på jorden og amerikansk statsborgerskab.

En del udvandrere døde allerede på amerikabådene af eksempelvis mæslinger. Når de først var i USA gik turen oftest over prærien, og det var strabadserende nok. De første forsøg på etablering blev truet af græshoppesværme, markbrand, stormflod, ligesom hårdt arbejde, ensomhed, sult og savn var noget man skulle leve med som nybygger. For mange af nybyggerne gjaldt det, at de ikke selv blev meget rige, men de fik beredt grunden for, at deres efterkommere kunne stige en socialklasse eller mere.

Af de danskere der flyttede over vandet, kom en del til at markere sig i samfundet eller i historien: Chris Madsen var udkigsmand for Buffalo Bill, William Knudsen blev ham der stod for igangsætning af samlebåndsproduktion på Fords bilfabrik, og Jens Jensen var manden der skabte parker i Chicago – ud fra den betragtning, at grønne omgivelser var nødvendige for at skabe gode, demokratiske borgere, der kunne forfølge deres politiske interesser.

Underholdende og grundig oplysning med mange fotos af udvandrere og bebyggelser.

Rejsen til Amerika 2 – Jagten på lykken – Fortællingen om de danske udvandrere

Ole Sønnichsen
308 sider
Gyldendal
Udgivet: 14.10.2015

Birte Strandby