Traktorføreren ved ikke mere om fugle og blomster end en københavner, og på en mejetærsker kaldes han en pilot!

Fotografisk øjenvidnebeskrivelse af landbrugslandet Danmark der ifølge Søren Ryge Petersen i de seneste 50 år har gennemgået en ’reduktion fra livsform til industri’.

De 144 fotografier giver et bredt indblik i landbrugslandet lige fra de stemningsfyldte billeder af morgen og aften, de fire årstider, mosekonebryg og moden hvede til billederne af de moderne landbrug og deres store maskiner.

Heller ikke det obligatoriske billede af valmuerne i marken, der er lige så smukt som det er kliché, bliver vi snydt for, og som en kuriositet er der billedet ’Travl muldvarp’ et betagende billede med en søm af muldvarpeskud gennem en hel mark. Ifølge fotografen 15 muldvarpeskud i døgnet.

Fotografierne er fordelt på kapitler med titler som: Hegn, agre, klagen trækker, høst, veje, udkanter og maskiner, og hvert kapitel indledes med tekst af Søren Ryge Petersen. Først lidt generelt om det danske landbrug, hvoraf der for 50 år siden var 200.000. I dag er der 20.000, og ingen kan længere leve af 40 tønder land. Bygningerne står endnu, for der er stadig mange der bor på landet, men de fleste af husejerne lever ikke af det. De store landbrug er blevet væsentlig større, og de store maskiner er blevet voldsomt meget større. Søren Ryge Petersen skriver, at der er en overkapacitet af maskinkraft i det danske landbrug, som ingen vil indrømme.

Det gode er, at planteforædling, sprøjtning, nye dyrkningsmetoder har fordoblet produktionen af hvede. Den er firedoblet i Kina. Noget lignende er sket med ris og majs, og det moderne landbrug kan brødføde mere end seks milliarder mennesker.

Det er naturligvis så en beskeden pris, at kun romantikken er gået fløjten: …fornemmelse for vejr, glæde ved vækst, stolthed over en smuk hvedemark og basisviden om fugle, dyr og planter kommer i anden række.

Jens H. Petersen

Tekst af Søren Ryge Petersen

200 sider

Gyldendal

Udgivet: 05.09.2014