Mie er gift med perfekte Peter og arbejder som kontorchef i kommunens integrationsafdeling,og hun er egentligt et rigtigt dumt svin. Udadtil – indadtil er hun menneskelig, påvirkelig, følelsesmæssigt stærk barrikaderet og måske på vej mod selvmord.

Billedet af jobbet på kommunen kan henlede tanken på Finn Søeborg og hans debutroman: Sådan er der så meget – der af forlagene blev udråbt til det mest humoristiske, der længe var sket i bogverdenen, mens Finn Søeborg selv troede, at han havde skrevet noget tragisk, og forbavsedes over den pludselig udnævnelse til humorist.
”Mindre pletter” rummer også en del humor og lidt overmod i glimtene fra barndommen, men netop kommunen fremstår så absurd, som det ellers kun ses hos Søeborg og Panduro, og selve integrationskontoret ligner noget, der er blevet til overs fra de værste tolkninger af kommunismen. Men ellers er det en dybt tragisk bog om en traumatiseret barndom, hvor små dumheder har katastrofale følger. Hvor hele tilværelsen går op i det, der ser ud som magt og prestige, men i virkeligheden er en overvejelse om, hvorvidt rigtig nærhed er muligt, eller man lige så godt kan tage strikken med det samme.

Bogen er inddelt i 97 små kapitler, der hver bidrager til den samlede fortælling om, hvordan en personlighed formes. Læsningen er let, og indlevelse i hovedpersonen uundgåelig, både i de nuancer, hvor hun er en led kælling, og der hvor hun er et søgende menneske. Katrine Grünfeld er debutant, men der er ikke noget begynderagtigt over sprog og stil. Skal man endelig beklage noget, så er det, at Grünfelds gengivelse af integrationskontorets arbejdsform kan være autentisk.

Forfatter: Katrine Grünfeld
208 sider
Forlag: Gyldendal

Birte Strandby