I’m a fraud. I’m a failure. I don’t know what I’m doing. (Pixar direktør Pete Docter)

Tiden, erhvervslivet og uddannelsessektoren skriger efter kreativitet, og her en bog der kan hjælpe lidt på vej. Ved at tage udgangspunkt i ’stor kreativitet’ – Steve Jobs og Michael Jordan er to af mange eksempler – gennemgås de processer, som de kreative mennesker har oplevet, før det geniale resultat indfandt sig. Som en tilsyneladende fast bestanddel af processerne indgår fejlslagne forsøg, og Sims betragter til dels kreativitet som lysten og viljen til at fortsætte med et projekt, også selvom man begår fejl undervejs. Hvis man er bange for at begå fejl, kommer man ikke langt i den kreative proces.

Sims har mange eksempler på, hvordan og hvorfor tingene lykkes, hvis man prøver rigtigt mange gange. Det hænger formodentligt helt godt sammen med, at de 10.000 øvetimer gjorde en del for Mozarts genialitet.

Det interessante er, at man kan skabe miljøer, hvor det er ok at fejle, miljøer der fremmer kreativitet, og det er påfaldende at flere af Sims forslag til kreativitetsfremmende arbejdsmetoder, allerede er oplevet på sydfynske friskoler i forbindelse med elevers opsætning af den årlige musical. At det pædagogiske miljø og det udviklende miljø indenfor erhvervslivet på sine steder kan baseres på samme principper. Essensen er, at man kan gøre plads – hos den enkelte og i miljøet – til at kunne leve med perioder af den uundgåelige tvivl på sig selv, der følger med enhver kreativ proces.

Sims kritiserer opfattelsen af viden som en statisk størrelse og belyser svagheder og fordele ved forskellige udviklingsprocesser såsom smallifying – når et projekt brydes ned i små, håndterbare enheder og waterfall – når man omvendt begynder med kravspecifikation, design, konstruktion, implementering, integration, test, installation, vedligeholdelse. Den førstnævnte metode ’smallifiyng’ benyttes i stort omfang i softwareindustrien i Silicon Valley, hvor projekter nedbrydes i små dele, prioriteres, færdiggøres og frigives afhængigt af brugernes behov. Det giver plads til kreativitet for den enkelte udvikler.

Der er mange eksempler både på lange, tunge processer og på hvordan man kan gøre det lettere. Pædagogisk hænger det sammen med flow-teorien, og læringsmiljømæssigt arbejder blandt andre Svend Erik Schmidt og Hans Henrik Knoop med det her i landet.

Peter Sims

214 sider

Randomhouse Business Books

Udgivet: 2011