At lave én bog, der giver en grundig indføring i et bredt fagområde som talepædagogikken synes at være en umulig opgave. Men vort svenske broderfolk har taget udfordringen op og resultatet er en lærerbog, hvor over 40 forskere bidrager med deres viden om inden for sproglige vanskeligheder, stemmelidelser, talevanskeligheder og behandlingen af disse. At samle viden om et helt fagområde i en bog er en ambitiøs opgave. Men opgaven løses på forbilledlig vis. At bogen oversættes og evt. tilpasses danske forhold vil være absolut ønskværdigt. Bogen kan bedst beskrives en boullionterning med det bedste af de sidste årtiers forskning inden for logopedi i broderlandet og internationalt.

Logopædi er skrevet som en grundbog til talepædagogstudiet. I 40 kapitler deler internationalt anerkendte forskere ud af deres viden. Bogens inddeling i 8 dele gør det nemt, at finde frem til relevante afsnit. Dette har klart sin fordel, når man ønsker at få en kortere men, faglig korrekt introduktion til et fagområde. Bogen dækker som sagt et stort fagområde og da bogen på ingen måde er overfladisk er resultatet mere end 500 sider. Dette vil måske afskrække nogle, men læselighed og anvendelighed taget i betragtning, er bogen absolut et godt bud på en samlet grundbog til talepædagoger. Logopedi adskiller sig fra mange andre fagbøger. På trods af sproglige forskelle mellem svensk og dansk, anvendes og forklares fagudtryk på en måde som man desværre sjældent ser i faglitteratur uden at det går udover det faglige niveau. Forfatterne formår både at give en overordnet introduktion til det logopædiske arbejdsfelt og samtidig en specifik viden om mange forskellige vanskeligheder som feks. læbe- og ganespalte, dysartri og stammen.

Alle afsnit indledes med en almen del, hvor definitioner, karakteristika, prævalens, mm., gennemgås. Alle afsnit indeholder referencer til undersøgelser og interventionsmuligheder. Ligeledes afsluttes en del afsnit med en praksisbeskrivelse som illustrerer de omtalte vanskeligheder.

I bogens indledning Del 1 Sprog, stemme, tale og synkning på ca. 100 sider gennemgås de neurologiske forudsætninger for sprog og tale, sprog og stemmeudvikling, anatomisk udvikling af taleorganerne og klassificering af funktionsnedsættelser i henhold til WHO´s ICD-10 liste.

Bogens hovedvægt ligger på beskrivelserne af de mange forskelligartede årsager til sproglige vanskeligheder så som stemmelidelser, talevanskeligheder og hvorledes disse kan behandles (del 2-8). Del 2 Sproglige vanskeligheder hos børn og unge beskriver sproglige vanskeligheder generelt og i forbindelse med tosprogethed, neuropsykiske lidelser (bl.a. ADHD og autisme) og hørenedsættelser. Del 3 Sproglige vanskeligheder hos voksne omhandler forskellige aspekter af afasi. Del 4 Stemmelidelser dette afsnit indledes med en gennemgang af både instrumentelle og perceptuelle undersøgelsesmetoder. Både det logopædiske arbejde med stemmelidelser og kiruriske muligheder beskrives og suppleres af et appendiks med meget illustrative fotos. Del 5 talevanskeligheder indeholder beskrivelser af dysartri, dyspraxi, læbe- ganespalte og stammen. Del 6 Alternativ og kompenserende kommunikation berøres kort i dette afsnit. Del 7 Svælgforstyrrelser, beskriver dysfagi.

Afslutningsvis gives der i del 8 Logopædi i går, i dag og i morgen, et kort overblik over logopædiens udvikling i Europa og Sverige i særdeleshed.

Det er indlysende at man ikke kan videregive viden om et helt fagområde i bare en bog. Men Logopædi giver et bredt og fagligt kompetent indblik. Bogens anvendelse af nyere litteratur og henvisning til undersøgelser, giver læseren mange forslag til den videre fordybelse i de enkelte områder.  Ligeledes er bogen meget anvendelig som opslagsværk.
Red.: Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt og Britta Hammarberg
540 sider
Forlag: Studentlitteratur (svensk)
Anmeldt af Nana Marie Petersen