Er opgaven lykkedes, er der skabt hele mennesker i et godt fællesskab.

At lærergerningen kan være mere end almindeligt krævende, er næppe en nyhed. Alligevel kan man godt blive overrasket over omfanget af arbejdsopgaverne ifølge denne bog, omend man må medgive forfatterne, at klasselæreren er så vigtig som et nært familiemedlem. Men når man læser bogen, kan man nikke genkendende til de fleste af de emner, der går ind under klasselærerfunktionen. Det er bare sjældent at få hele det store billede. Det er med her, og det er ikke for tøsedrenge. Tværtimod har man efter endt læsning stor forståelse for Rudolf Steiner skolernes anbefalede friår efter otte år som klasselærer. I retfærdighedens navn skal siges, at bogen på ingen måde rummer en beklagelse over den anseelige men forhåbentligt givende arbejdsbyrde. Det er derimod en håndbog, der kan bidrage med afklaringen og løsningen af de opgaver, klasselæreren kan møde – og i al sin alsidighed – måske en vordende bibel?

At klasselæreren først og fremmest lærer poden noget er den første forventning. Dernæst har man som forældre forventninger til, at der tages hensyn til afkommet og indlæringstempoet, hvad enten barnet har svært ved at sidde stille, når der skal læses, eller modsat måske fører med flere hestelængder, når den står på selvlæsning.
Og betingelsen for at de små og de unge kan lære er, at de befinder sig godt, og hermed bliver miljøet i klassen en opgave af væsentligt omfang og i høj grad afhængigt af klassens sammensætning med hensyn til køn, nationalitet, begavelse og de tusind andre faktorer, der måtte påvirke samværet og dermed indlæringen.

Udover et indgående kendskab til eleverne kræves også viden om det der i bogen betegnes som livsvigtige opgaver eksempelvis færdselslære, social omgang, psykisk sundhed, og læreren er samtidigt den nødvendige forpost og kontakt til myndigheder, når det gælder handicaps, misbrug og lidelser, hvad enten de nu er fysiske eller psykiske. Herudover kan klasselæreren med fordel sætte sig ind i teamsamarbejde, mødeledelse, rejseplanlægning, elevplaner, forældresamarbejdets muligheder, konflikthåndtering og psykologi på et niveau, der ligger lidt over hverdagens basale kendskab til dette interessante område.

Det forholdsvis tynde men ganske indholdsrige værk omfatter også lovgrundlag, praktiske begreber fra motivation og ’uendelig tålmodig dialog’ til digital mobning, ligesom der er et kort afsnit om den historiske klasselærer begyndende med Natalie Zahles ’klassemoderordning’. Efter hvert kapitel er der som i andre udmærkede lærebøger debatforslag, der kan bidrage til det videre arbejde. Generelt er det en fornuftig guide til klasselæreren, hvad enten det nu udvikler sig til bekræftende støttelæsning eller et hurtigt opslag efter en god idé.

Forfattere: Bo Bramming, Jørgen Kampp, Per Nyegaard
256 sider
Forlaget Tellus
Udgivet: November 2009
Birte Strandby