En praktisk og interessant bog om vores status i udviklingen af digitale kompetencer. Det omfatter en vurdering af dagens muligheder og eksempler på aktiviteter, man kan bruge i undervisningen. Og efter amerikansk forbillede stilles der spørgsmål til forståelse af teksten i slutningen af hvert kapitel.

Forfatteren gennemgår fem digitale kompetencer: den visuelle kompetence herunder genkendelse af ikoner, reproduktionskompetencen, det vil sige evnen til at udvælge og dele de rette kilder, informationskompetencen – at vurdere informationens gyldighed, hypertekstkompetencen – evnen til at orientere sig i det digitale rum, og slutteligt den sociale kompetence der fortæller noget om, hvor gode vi er til at dele og samarbejde.

Roman Jakobsons model for kommunikation fra 1960 har stadig gyldighed og anvendes flere gange i bogen (afsender og modtagers opfattelse af kommunikationen afhænger af: kontekst, meddelelse, kontakt og kode). Blandt andet fungerer modellen godt, når man skal forklare metakommunikation og brugen af tags.

Big Data er et andet emne og nok så relevant i forbindelse med undervisningen, når man skal forstå, at man sætter digitale fodspor, hver gang man foretager et valg på nettet, og at disse fodspor bliver indsamlet og brugt til at målrette eksempelvis reklamer. Det giver enestående forskningsmæssige muligheder, men gør os manipulerbare, og her kommer nudging på banen. Nudging er manipulation, det kan iscenesættes ved ændring af omgivelserne, ved social påvirkning og ved forenkling af information. Spillet Dumb Ways to Die er skabt på baggrund af et mix mellem nudging og spilteori. Spillet går ud på, at man skal undgå at blive dræbt, og helt konkret handler det om, at man skal opføre sig fornuftigt, når man benytter Metro Trains Melbourne.

Lige så interessant er mikrotekster og sms-novellen, der har været dyrket nogle år, ikke mindst som krimi. Den har andre muligheder end papirnovellen, og det er generelt en af bogens forcer, at den udforsker de mange nye veje og muligheder.

Eleverne foreslås at opbygge en blog, og der er QR-koder der fører til links, vejledninger og The Guardians emoji-gengivelse af Obamas tale til nationen i 2015. Ligeledes omtales Kickstarter, hvor man kan søge crowdsourcing til sit projekt og Mechanical Turk, hvis bidragsydere har været med til at oversætte Moby Dick til emoji

Digitale hjælpetjenester kan man også finde omtale af i Jacob Bøtters Udefra. Nudging behandles af Richard H. Thaler & Cass R. Sunstein i Nudge – Improving descisions about health, wealth and happiness og i Jan Fellands Kom ud over rampen – Effektiv formidling, content marketing og kommunikation. Til gengæld er det direkte fokus på undervisning og forslagene til undervisningsaktiviteter anvendeligt og ikke at finde i de andre værker.

Grundbog i digitale kompetencer

Malene Erkmann

249 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2016

Birte Strandby