Attila har solgt skindet. Nu kan han skyde bjørnen.

iPhone og iPad er udtryk for nytænkning, men med ’Udefra’ viser Jacob Bøtter, hvordan vi alle kan tænke nyt, hvordan den vestlige verden kan lære at bruge sin velstand fornuftigt, og ikke mindst hvordan vi bedre kan udnytte den eneste ressource, som vi tilsyneladende har i overflod: Arbejdskraft.

Med udgangspunkt i gamle virksomhedsorganisationers træghed beretter Bøtter om, hvordan han ved at udbyde opgaver får de bedste tænkelige resultater med beskedne investeringer. Det drejer sig om alt lige fra at få lavet orden i sine rejsebilleder, få udvalgt de bedste, få dem smukt retoucheret til at få vurderet sin hjemmeside, oversat sin salgstekst og rejst kapital til produktion af sin opfindelse. Alt sammen med kun nogle få tryk på tasterne.

På quirky.com kan man beskrive sin ide til et nyt produkt og udbede sig andres mening, udvikle det sammen med andre brugere og hjælpe produktet på vejen ud i verden.

Processen med orden på feriebillederne kan man finde hos Amazons Mechanical Turk.

Hvis man har en ide men mangler kapitalen, kan man lægge en video på Indiegogo, hvor tusinder af mennesker beskriver deres ide, og hvor man kan støtte/medfinansiere de ideer, man synes er gode.

Fancy Hands er en servicevirksomhed, der for en mindre abonnementspris kan løse op til 15 opgaver om måneden; som i forfatterens tilfælde – lokalisere og udbringe hustruens glemte frakke.

Forfatteren nævner mange interessante eksempler på god udnyttelse af nettets muligheder. Denne måde at bruge ressourcerne på giver opgaveløserne mulighed for at sidde hjemme, og de kan selv vælge deres opgaver. Ulemperne er, at det kræver mere tid og ofte mere arbejde end at være ansat.

Det skønnes at ikke mindre end 30 % af amerikanerne arbejder på denne måde, og at tallet vil stige. Der findes også en bank, Zopa, og der findes i Danmark gomore.dk der sælger ledige pladser i bilen fra Århus til København.

Indtil videre er loven ikke helt indrettet til alle de nævnte netvirksomheder, men måske er det så tiden at ændre på loven?

Jacob Bøtter

92 sider

High Performance serien

Gyldendal Business

Udgivet: 24.04.2014