I 2019 tilbød daværende præsident Trump at købe Grønland. Grønland koster Danmark 800 millioner om året, og det måtte da afgjort være en byrde for Danmark ifølge Trump. Mette Frederiksen afslog, og nævnte, at Grønland ikke tilhørte danskerne, men grønlænderne. Trumps forslag kaldte hun ‘absurd’, og netop det udtryk nåede verden rundt og fornærmede samtidigt præsidenten, så han aflyste sit besøg i Danmark.

Danskerne blev vrede over forslaget, men det samme gjaldt ikke grønlænderne. For flere af dem herunder Aki-Mathilda Høegh-Dam, Siumuts folketingsmedlem i Danmark, finder muligheden for handelsaftaler, udveksling af studerende og konsulenter med USA interessant. Grønland har en kolonis undertrykkelseshistorie, og mange grønlændere vil gerne have et selvstændigt Grønland. Andre mener, at USAs tilbud kan være godt at støtte sig til, når der skal forhandles med Danmark. Til gengæld er der næppe nogen, der forestiller sig, at Grønland skal være stat nr. 51 i USA, ikke mindst når man ser på, hvordan det er gået Puerto Rico og andre tilkøbte områder.

Martin Breum gennemgår metodisk, hvad der skete, da Mette Frederiksens afslag på Trumps ide om at købe Grønland ramte verdenspressen. Ideen var ikke ny, også Eisenhower har tidligere fremsat forslaget, men han tog afslaget pænere end Trump.

Breum ridser den fælles historie op og fortæller om Thulebasen og amerikanernes indtog i Grønland, danskernes periodiske ignorance og den begyndende interesse fra Kina og Rusland. Vil Grønland nå at blive selvstændigt?

Breum er en levende fortæller, men har også uhyggeligt mange detaljer med, og der er ikke meget, vi ikke ved om de implicerede parters påklædning, hårfarve og hvad der er vigtigere: holdninger.

En fejl har sneget sig ind i historien: Henrik Kauffmann, dansk gesandt i Washington, der personligt organiserede den danske stats Grønlandspolitik under 2. verdenskrig blev kun sigtet, ikke dømt, for landsforræderi. Det kan man læse om i Sprækker, der fortæller historien om forholdet mellem USA og Danmark.

Martin Breum har i 2011 udgivet: Når isen forsvinder, der også omhandler magtforhold i og omkring Grønland.

Grønland og den amerikanske forbindelse

Om købstilbud, løsrivelse og kongerigets skæbne

Martin Breum

189 sider

Hamacom

Udgivet: 2021

Birte Strandby