Eksperimentet der slog fejl er en kritisk gennemgang af den danske asylpolitik gennem de sidste 35 år. Det begynder meget fornuftigt med et billede af Bazar Vest i Gellerupparken. Bazar Vest er selvhjulpen, et velbesøgt indkøbscenter der eksisterer uden offentlige tilskud. Efter vandreturen gennem Gellerupparken og en kommentar om, at kultur og religion er ikke uforanderlige størrelser, og at masser af mennesker med muslimsk baggrund er selvforsørgende går forfatterne over til kritikken begyndende med at fastslå, at tørklædet er ‘et symptom på en reel konflikt og uenighed om, hvilke værdier der er ønskværdige‘. Det kan man jo vælge at mene, men det kan også være en tradition der er forbundet med tryghed, fordi andre kvinder i familien har båret tørklæde?

Kriminaliteten er et relativt taknemmeligt emne, når der diskuteres asylpolitik, men som det hævdes af andre statistikfortolkere som eksempelvis Rockwool-fondens udgivelse fra 2016 Hvad ved vi om indvandring og integration?, så er forskellen mellem indvandrere og danskere beskeden, når der kompenseres for socioøkonomiske faktorer. Værre står det til med efterkommerne, men det var så her integrationspolitikken skulle have virket. Forfatterne argumenterer lidt besynderligt for, at den socioøkonomiske udligning ikke er noget, ofret for kriminaliteten kan bruge.

Vi har integrationsproblemer, efterkommere af indvandrere får mindre uddannelse end danskerne og figurerer oftere i kriminalstatistikkerne. Vi burde være bedre til det , især når vi nu ved, at tilknytning til arbejdsmarkedet er hovedingrediensen i succesfuld integration.

Det er forfatternes holdning, at indvandringen er den direkte årsag til højrepopulismen i den vestlige verden. Venstrefløjen får på sin side slemme hug for at være for distancerede, når det gælder vanskelighederne ved integrationen, og den negative tone i debatten tillægges ingen større effekt. Eksperimentet der slog fejl afsluttes med tre scenarier der alle nedslående antyder, at vi ikke har planer om at blive bedre til integration.

Bogen er velskrevet og der præsenteres mange historiske og nye oplysninger der måtte være nødvendige for en god debat. Desværre er der også en lidt løs omgang med kilder, og for eksempel Ahmed Akkari refereres for i sin bog Min afsked med islamismen at have været med til at opbygge ‘et mindre forretningsimperium af islamistiske friskoler og fupforeninger’. Det lyder lidt som en fejllæsning af Akkaris bog, der i øvrigt også har sine uklarheder.

Budskabet er omtrent det samme som i Jalving og Støvrings Danmark under angreb, og i uoverensstemmelse med Aydin Soeis Omar – og de andre – Vrede unge mænd og modborgerskab, ligesom det konflikter med teorien om den negative retoriske indflydelse på den offentlige holdning i Bare fordi at. I den sammenhæng hævder forfatterne nemlig, at den negative retorik er et fænomen, venstrefløjen anvender til at dunke populisterne oven i hovedet med. Værre er det dog, at læseren fritages for skyld og ansvar overfor dårligere stillede medmennesker, uagtet vi forbruger løs af de fælles ressourcer. Kan man det?

Eksperimentet der slog fejl

Status over 35 års dansk asylpolitik

Mikkel Andersen og Niels Jespersen

192 sider

Gads Forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby