Kvalificering af debatten

I en debat der svømmer over af følinger og synsninger er fakta ofte en mangelvare. Men her er der en chance for at få den nødvendige viden i en kort, præcis og alligevel omfattende udgave.

Historien begynder med halvfjerdsernes velfærd og tyrkiske gæstearbejdere, der påtager sig det arbejde, danskerne ikke vil udføre. Det var dengang. Indvandringen er øget kraftigt siden da, og en del af diskussionen går på om det er berigende med den ny arbejdskraft der kan afhjælpe problemerne med en aldrende befolkning, eller om indvandring er en belastning for økonomien.

Indvandringens påvirkning af velfærdsstatens økonomi består dels af indtægten i form af skatter og afgifter og dels af udgiften i form af overførselsindkomster og offentlige serviceydelser (uddannelse, sundhed). Her er det afgørende, hvor gamle flygtninge og indvandrere er ved ankomsten til Danmark, har de en uddannelse med sig, er de arbejdsmarkedsparate, eller får de kontanthjælp?

I 1994 modtog 39 procent af alle ikke-vestlige indvandrere kontanthjælp, i 2012 var tallet faldet til 17 procent.

Uddannelse og procentdele af årgange der gennemfører en ungdomsuddannelse:

70% af danske børn gennemfører en ungdomsuddannelse. Det gælder for 60 % af indvandrerbørn født i Danmark, og for 55 % hvis født uden for Danmark. For hvert år nærmer indvandrerbørnene sig mere og mere danskernes niveau.

Pigerne er næsten på niveau med danske piger, og for børn født udenfor Danmark gælder, at jo yngre børnene er ved ankomsten til Danmark, jo større er sandsynligheden for at de får en ungdomsuddannelse.

Når det gælder kompetencegivende uddannelse, ligger mandlige indvandrere på 45% og danske mænd på 72 %. Hvad angår kvinderne, så ligger de på 63 % i forhold til danske kvinders 80 %.

Et debatemne er også kriminalitet hos ikke-vestlige indvandrere, og her slår bogen fast – med solidt talmateriale, at Ikke-vestlige efterkommere i 2011 havde en sandsynlighed, der var tre gange så høj som i en jævnaldrende gruppe af danskere for at have modtaget en dom. Hvis der korrigeres for, at ikke-vestlige efterkommere har en svagere social stilling i samfundet målt på en række parametre, falder denne overrepræsentation markant.

Udvidelsen af EU mod øst gav også en væsentlig indvandring, helt konkret fordi det generelle indtægtsniveau i Danmark er fire gange højere end det er i Polen, Estland, Letland og Litauen. Det er især landbrug, rengøring og byggevirksomheder der tiltrækker østeuropæere, og dermed konkurrerer de med de lavest uddannede danskere. I 2016 udgjorde vestlige indvandrere 0,4 % af befolkningen, og ikke-vestlige indvandrere udgjorde 2,4 %.

Alt er illustreret med tal og grafer og dokumenteret af solide undersøgelser. Læs den, før du kaster dig ud i debatten.

Hvad ved vi om indvandring og integration?

Indvandringer til Danmark og forløbet af integrationen fra 1960’erne til i dag

Jan Rose Skaksen og Bent Jensen

Med bidrag af Marie Louise Schultz-Nielsen

213 sider

Rockwool Fondens Forskningsenhed

Gyldendal

Udgivet: 2016

Birte Strandby