… klimakatastrofer med tørke, oversvømmelser, megabrande, døde have, de stenriges grådighed får uligheden nationalt og globalt til at vokse, nationalisme med hårde grænsespærringer og korruption; det kan udvikle sig katastrofalt. Alt dette er menneskeskabt og hører under vores ansvar.

Der er meget at være bange for. Det har vi vidst i mange år, men hverken vi eller vores politikere har reageret med rettidig omhu. Vi afventer stadigt, at fremskridt, vækst og teknologi tager sig af problemerne. Margrete Auken fortæller om balanceakten mellem den venstreorienterede politiker og den kristne præst i Det himmelske overskud. Som politiker er Auken fremtidsorienteret, og som præst holder hun fast i ritualerne og protesterer mod PH-viser til begravelser. Salmerne har andet og mere at byde på til de sørgende, og især Grundtvig har om nogen forstået, hvad mennesket behøver.

Den lille bog kommer i ti essays rundt om flere aspekter ved kristendommen og ved Aukens eget forhold til kirkens ritualer og vores almindelige medmenneskelighed, herunder er der en opsang til vores behandling af flygtninge. Mennesker på flugt er medmennesker, og I stedet for skræmmekampagner om ‘de fremmede’ skal vi styrke ligeværd, gensidig respekt og tillid. 

‘Samfund der bygger på disse værdier, er da også langt mere robuste overfor trusler …’

I et andet essay disses Facebook der svækker fællesskabet, Auken opfordrer os til at opdrage vores børn og hinanden til at være ordentlige medmennesker og sikre samfundets institutioner, så tillid og respekt fremmes. Ytringsfriheden får et skud for boven: Ytringsfriheden sparker opad, ikke nedad. Ellers var det jo ikke en ret der behøvede beskyttelse. 

Den kristne formidler låner os sine briller, så vi kan se, hvad det er kirken kan, og måske også så vi kan se, hvor og hvornår kirken burde blande sig i debatten.

Hvis kirken skal være tro mod sin opgave, kan den umuligt lægge låg på med frommerier om afmagten i synden …

Det himmelske overskud

Kristendommen ifølge …

Margrete Auken

98 sider

Eksistensen

Udgivet: 2021

Birte Strandby