… organizations may talk in one way, decide in another and act in a third.

Det er ikke så enkelt at drive en virksomhed, som det var engang. Virksomheden – organisationen – er skabt med et enkelt formål, for eksempel at producere verdens bedste sko. Heri ligger også en forventning om, at virksomheden skal give overskud – og samtidigt skal arbejdsbetingelser, lønninger, produktionsbetingelser, ligestilling, miljø- og klimahensyn og andet være i orden. Det kan samles under udtrykket corporate social responsibility, og det kan være vanskeligt for ledelsen af en organisation at have styr på alle elementerne. Derfor har Brunsson bekvemt opfundet udtrykket hypocrisy – altså hykleri – men med en positiv betydning som betegnelse for virksomhedens imødekommenhed overfor både konsistente og inkonsistente krav fra omgivelserne. En kompleks omverdens krav og konflikter bliver indoptaget i virksomheden, og virksomheden agerer på alle fronter. Det er vanskeligt at få handling og hykleri til at arbejde sammen, resultatet er en ‘bargaining economy’, der gør samarbejdet mellem erhvervsliv, politikere, autoriteter og lokalmiljø til en betingelse for virksomhedens succes.

Brunsson har hentet eksempler på, hvordan svenske virksomheder tackler en kompleks omverden, blandt andet hvordan Volvo arbejder på at skaffe sig et ‘grønt image’, uagtet virksomhedens handlinger angiver noget andet.

Brunsson skelner mellem organisationens ledere og dem der skal ledes, hvor de første er ansvarlige for forholdet til omverdenen, mens de ledede er ansvarlige for produktionen. I et kommunalt system kan man sige, at politikerne er ansvarlige for forholdet til omverdenen, og kommunens ansatte er ansvarlige for, hvordan politikken føres ud i hverdagen. Her tager Brunsson afsæt i byen Greaton i Sverige. Et løfte i forbindelse med kommunalvalget er, at kollektiv transport skal fremmes på bekostning af personbiltransport ’til gavn for luft og miljø’. Det er politikernes hensigt at gennemføre det, mens administrationen har mange års erfaring i at lette tilgængeligheden for personbiler. Her er en nøje analyse af processen, der også viser, hvor politikernes har indflydelse, og hvor de ikke har, hvorfor det kan være vanskeligt at få noget implementeret i administrationen – og hvorfor offentligheden ofte kommer for sent ind i billedet, når det gælder politiske beslutningsprocesser.

Der er flere eksempler på, hvordan virksomheder lever med konflikter, og Nils Brunsson præsenterer forskellige principper der kan gøre balanceakten lettere, men kommer også ind på de mange vanskeligheder der er forbundet med arbejdet i en virksomhed, hvor værdier, ideer og personer kan være i modstrid.

The Organization of Hypocrisy peger på en række problemer. Vi hører, hvordan de er opstået, og bogen hjælper med overblikket, og peget på hvor man kan gribe ind, men uden at levere færdige løsninger.

The Organization of Hypocrisy

Talk, Decisions and Actions in Organizations

Nils Brunsson

242 sider

CBS Press

Udgivet: 3. udgave 2019

Birte Strandby