Dette er en selvhjælpsbog, der skal hjælpe til øget bevidsthed og bedre kontakt til sjælen. Til forskel for andre af slagsen er bogen inddelt i næsten 300 emner såsom angst, anoreksi, engle, burka, magt, politik tro.

Hvert kapitel indeholder en række betragtninger om det pågældende emne, det kan være lidt diffuse råd til, hvordan man møder anoreksi, hvad der skaber angst, og det kan også være helt konkret, hvordan man forbereder sin egen begravelse, hvor vanskeligt det er at komme i kontakt med Facebook og Google, og hvad skærsilden er for en størrelse.

Der er mange overvejelser, nogle af dem kender vi i forvejen, mens andre er nye. For eksempel i kapitlet om svaghed protesterer forfatteren over udtrykket: Vi skal have de svage med, og mener at det i stedet burde være. Vi skal have os svage med, fordi de fleste af os er svage i en eller anden grad.

Hvis vi påberåber os, at vi udelukkende er stærke, så påviser vi allerede en svaghed i at være urealistiske.

Et kapitel har titlen Tid nok?, og det handler naturligvis om klimaforandringerne. Også her er forfatteren fortrøstningsfuld. Vi har skabt problemerne, men når vi er bevidste om udfordringerne, så kan vi også løse dem.

I kapitlet Taknemlighed er der en lang liste over grunde til at være taknemmelig, og hvis man er nede, er der masser muligheder for at finde positivitet i denne bog. Nogle gange bedre begrundet end andre. Forfatteren har stor tillid til sit liv og sin verden og finder positive årsager til det meste og vigtige budskaber, hvor man ellers kan være tilbøjelig til at se trængsler.

Udvælgelsen af emner er ikke indlysende logisk, men måske kan nogen bruge Ørnens visdom som opslagsbog.

Ørnens visdom

en bog om spiritualitet, bevidsthed og frem for alt kærlighed

Johannes Ledet

458 sider

Trykværket

Udgivet: 2019

Birte Strandby