Filosof, foredragsholder, underviser og forfatter Thomas Telving beskæftiger sig blandt andet med sundhed og teknologi. Derfor giver det god mening, at han deler ud af sine tanker om det gode liv til unge, som hans egen datter Mille. I bogen ”Kære Mille – Et brev om livet” kan datteren Mille på 15 år og andre unge læsere opleve hans overvejelser om vejen til det gode liv. Omdrejningspunktet er filosofien og de store tænkere, som Thomas Telving fortæller om undervejs i bogen.

Alt afhængig af forudsætninger vil ”Kære Mille – Et brev om livet” være relativ letforståelig for teenagere. Bogen består af en kort indledning og syv kapitler (sidstnævnte er en kommenteret litteraturliste). I indledningen skitserer Milles far, Thomas Telving, sit ærinde med bogen. Han har forsøgt at skrive nogle tanker om livet ned til Mille i et brev, men med tiden voksede det i omfang. Der er ikke tale om en brugsanvisning på et godt liv, men på nogle fokuspunkter han håber Mille – og andre – vil være særlig opmærksomme på. Det er stof til eftertanke fra en velment far! 

Bogens syv kapitler kan læses separat. De tæller følgende: 

  • Om at være fri
  • Om at være dig
  • Om at leve godt
  • Kend dig selv
  • De andre
  • Livet er sjovt og svært
  • Gode ting at dykke ned i

Forfatteren henvender sig direkte til Mille undervejs i teksten, der er skrevet i jeg-form. Kapitlerne består af mange korte afsnit med velvalgte og fængende underoverskrifter. Stoffet er forsøgt lettet ved hjælp af talesprog og eksempler fra virkeligheden og ikke mindst fra et teenagerunivers. Nogle læsere vil muligvis savne illustrationer, der understøtter budskabet og letter teksten. Thomas Telving gør sig stor umage for at være i øjenhøjde med de unge læsere. Han stiller gerne retoriske spørgsmål for at aktivere læseren til selv at foretage tankeeksperimenter. 

Som filosof trækker Thomas Telving især på de gamle grækere, men han skeler også gerne lidt til kinesisk filosofi. Undervejs møder Mille og læseren både Aristoteles, David Hume, Seneca, Diogenes og Dalai Lama. 

Dertil kommer referencer til filosofiske og psykologiske eksperimenter og undersøgelser. Det omfatter blandt andet den sydindiske abefælde (Robert Pirsig), lykkekurven og Bobby Shafran (Neubauers eksperiment) etc. Forfatteren berør hyppigt beslægtede fagområder til filosofi – særligt psykologi, sundhed og etik. 

Da de sociale medier spiller en kæmpestor rolle i unges liv, inddrager forfatteren dem flittigt. Det er med til at gøre bogen relaterbar for unge. Nok så vigtigt er de sociale mediers indflydelse også væsentlig at inddrage og belyse i forhold til trivsel og livskvalitet. Thomas Telving pointerer b.la., at der kun er begrænset tid og opmærksomhed til rådighed. Ergo må vi evne at prioritere. 

Det lykkelige liv indbefatter altid andre mennesker. Sociale mennesker er lykkeligere hedder det, ligesom det giver lykke at hjælpe andre. Her savner jeg, at forfatteren udnytter muligheden for at italesætte den fordel, der er ved at være frivillig. 

Bogens afsluttende kapitel giver læseren forslag til videre læsning. Det er uhyre inspirerende og velvalgt bud! Alt i alt fremstår bogen som en værdi- og meningsfuld læseoplevelse for unge. Thomas Telving tager de unge læsere alvorligt og taler aldrig ned. Bogens råd er nuancerede. Forfatteren anviser en række inspirationskilder fra filosofien og gør sig umage for at vække læserens nysgerrighed på livet. Livskvalitet kommer i mange størrelser og former. Thomas Telving hylder især den unges undren. ”Kære Mille” er opmuntrende og optimistisk læsning – og de voksne gør klogt i at læse med. 

Kære Mille

Et brev om livet

Forfatter: Thomas Telving

Forlag: Wadskjær Forlag

102 sider. Hardback

Udgivelsesdato: Den 17. april 2024

Anmelder: Nønne Lønne Votborg