Ca. hver tredje dansker oplever på et tidspunkt at blive ramt af en psykisk lidelse, og derfor er der også ganske mange af os der oplever at være pårørende. Det kan være en brutal oplevelse i flere faser. Dels kan kontakten til den syge ændre sig, ens liv kan ændre sig, og man kan opleve sorg, skyld, skam, vrede, udmattelse.

Måske bliver diagnosen først opdaget meget sent. Bogen har flere eksempler på, at sygdommen er blevet opfattet forkert. Der er teenageren, der begynder at ryge hash. Forældrene tror, at det er årsagen til hans problemer, mens det i virkeligheden er hans forsøg på at slippe væk fra problemerne. Der er også en ung mand, hvis kæreste får en psykisk diagnose, men han tror i flere år – før diagnosen, at hendes reaktioner blot er en af udfordringerne ved parforholdet.

Bogens forfattere har talt med 16 pårørende til psykisk syge, herunder forældre, søskende, børn og venner, nogle anonyme, andre ikke. De omtalte sygdomme er fortrinsvis depression, borderline, paranoid skizofreni og angst, og tydeligvis kan belastningen for den pårørende være lige voldsom ved alle typer lidelse, og der er studier der påviser, at mange pårørende bliver så belastede, at de selv kan have brug for behandling af angst eller depression.

Tæt på, men udenfor anbefaler blandt andet psykoedukation, det vil sige, at den pårørende får viden og indsigt i sygdommen og behandlingen, så han/hun bedst muligt kan støtte den syge og i øvrigt passe på sig selv.

Nogle af de interviewede har helt meldt sig ud af familien – nemmere for søskende end for forældre – mens andre har god kontakt til sundhedssystemet, er åbne om problemerne og kan trække grænser for den syge og sig selv. 

Skyggebørn er et særligt aspekt på rollefordelingen i familien, men når barnet med lidelsen hele tiden får lov til at fylde mere end det raske barn, så kan det raske barn tage skade. Det er et fænomen, man er opmærksom på, og Psykiatrifonden kan tilbyde hjælp i den forbindelse. Der er også mulighed for at søge psykologhjælp til pårørende, og der er forslag til, hvordan man bedst kan tackle livet med et hårdt ramt menneske, hvornår man må sætte grænser, og hvordan man bedst samarbejder med fagpersoner.

I det hele taget kommer vi godt rundt om problemerne og deres afhjælpning. De mange stemmer i bogen gør stoffet relevant og vedkommende. Måske kunne det have været organiseret på en mere overskuelig måde. De interviewede præsenteres i hvert afsnit med relation til den psykisk ramte. Det bliver til mange præsentationer, men måske er det praktisk nok.

En pige er stærkt selvskadende og på den psykiatriske afdeling får hun kun lov til at bruge plasticbestik og papbægre, når hun skal spise, men hjemme hos sin mor serverer moren  kaffe for hende i sine fineste kopper, som hun altid har gjort. Det giver pigen et glimt af normalitet og håb.

Tæt på, men udenfor

Råd og viden om livet som pårørende til et menneske med en psykisk lidelse

Jens Einar Jansen og Anna Bridgwater

264 sider

Gyldendal

Udgivet: 19. januar 2022

Birte Strandby