Smukt layoutet bog til hygge og praktisk information til pensionister og dem der snart skal være det.

Politikerne og resten af verden har lidt vanskeligt ved at få greb om ældrestyrken, nogle gange omtalt som ældrebyrden. At være ældre er ikke helt det samme som at være dement og uarbejdsdygtig. Tværtimod, skriver Bjarne Hastrup, hos de ældre medarbejdere i virksomhederne ligger oftest uvurderlig faglig erfaring, og man kan med fordel prøve at fastholde de ældre i jobbet, måske på nedsat tid, med mulighed for fleksibilitet og bedstemors første sygedag.

Hastrup har forslag både til, hvordan virksomhederne bevarer erfaringen i firmaet og til ældrestyrken, om hvordan man sælger sine kompetencer og måske udvikler dem med mere uddannelse. Hastrup nævner flere gange vigtigheden af at holde hjernen skarp og fortæller i den forbindelse historien om Amundsen og Scotts kamp om at nå først til Antarktis, en kappestrid som Amundsen ifølge Hastrup vandt, fordi han ’… kunne trække på et langt livs erfaring med at opholde sig i et menneskefjendsk klima …’. Men Amundsen var ikke fyldt 40, da han ankom til Sydpolen, så det er mere en god historie end en beretning om fordelene ved det lange livs erfaringer.

Andre kapitler handler om økonomi, især om pensionsordninger, og der er et kapitel om ældre, ensomhed og sygdom. Pårørendes sygdom kan have alvorlige konsekvenser for omsorgspersonen, og alene det at søge om den rette hjælp til den syge eller pasningskrævende kan være et stort arbejde. Ydermere kan omsorgspersonen, om alene, selv få behov for støtte af en slags. Emnet behandles også i Tæt på, men udenfor. I forbindelse med tab af eksempelvis en ægtefælle nævner Hastrup, at man i England har et system, hvor lægen kan skrive recept på ‘fællesskab’, hvor en vejleder hjælper den efterladte videre ind i fællesskaber. Noget lignende kunne man vist godt bruge her i landet.

Slutteligt er der betragtninger om, hvad der er vigtigt her i livet, og der er tilsyneladende bred enighed om, at familie, godt helbred og muligheden for at vælge selv står øverst på hitlisten. Til gengæld kan man holde sig i god stand ved at spise grønt og motionere, og bedst af alt leve i en familie eller et lokalsamfund, hvor man støtter hinanden.

Med hensyn til økonomi er der for nyligt udgivet en fornuftig lille bog, der kan give et godt overblik, især hvis man vil investere for at få midler til det gode pensionistliv:  Den lille guide til økonomisk frihed.

Hastrup er en hyggelig fortæller, bogen er let læst og praktisk at have ved hånden, når man skal ud og jagte det gode pensionistliv.

Senior cool

Bjarne Hastrup

228 sider

Gyldendal

Udgivet: Juni 2022

Birte Strandby