Speciallæge i almen medicin, forfatter og stifter af Center for Sund Digitalisering Imran Rashid er klar med endnu en bog. Denne gang om vaner og hvordan, vi bedst skaber de sunde af slagsen. Det kigger han nærmere på i bogen ”Sunde vaner – skabt med vilje”. Undertitlen er ”4 bevidste trin til et sundere liv”.

De fleste af os kan næppe se os fri for at have dårlige vaner. Men hvorfor fylder de dårlige vaner så meget, når vi rationelt set ved bedre? Som praktiserende læge har Imran Rashid gang på gang oplevet, at hans uddannelse kom til kort. Patienter med livsstilssygdomme får anvist sunde leveregler uden at de virker. Men hvorfor er det sådan?!

Imran Rashid peger på, at læger bør klædes på med bevidsthedsforskning og adfærdsdesign, så de nemmere kan hjælpe deres patienter.

”Sunde vaner – skabt med vilje” er en fagbog, der sammenfatter Imran Rashids tanker og undersøgelser omkring forskning inden for menneskelig motivation, adfærdsdesign, bevidsthedspsykologi samt vaneteori. Den er bygget op i tre dele: Vanens magt, Vanemodellens sunde vaner samt Fra Homo Sapiens til Homo Habitus. Afslutningsvis er der litteratur til videre læsning.

Indledningsvis forklarer Imran Rashid os, hvordan vores hjerne og bevidsthed arbejder. En stor del af vores handlinger er ubevidste og underlagte vores impulskontrol. Forfatteren oplister en række eksempler på kognitiv bias dvs. ”genveje”, som påvirker menneskers adfærd i en mere irrationel retning.

Bogen er en teoretisk indføring i emnet ved hjælp af valid forskning. Men det er også en debatskabende bog, der b.la. søger at stille spørgsmålstegn ved den måde vi opdrager vores børn på, indretter vores arbejdspladser på og bliver påvirket af alt fra sociale medier til firmaer, der vil sælge. Det overordnede formål er dog at anskueliggøre, hvor meget du selv bestemmer i dit eget liv og hvordan, du vha. vanerejsen kan ændre på nogle ting.

”Sunde vaner – skabt med vilje” er ikke nogen lettilgængelig selvhjælpsbog, der anviser en simpel model for vaneændringer. Det er i højere grad en teoretisk bog om vanens magt og hvordan du får nye vaner til at gro fast. Det sker gennem fire faser. 1: Forstå dig selv. 2: Flyt dig selv. 3: Hjælp dig selv og 4. Styr dig selv.

I første del skal man finde sin motivation, forstå sin vane og analysere den. Siden handler det om vaneændring i praksis, når du skal flytte dig. Her er ”små skridt” mottoet. Processen er vigtigere end målet. Når vanen er ved at være på plads, skal man hjælpe sig selv. Det sker vha. de 6 x R: Rum, Rammer, Ritualer, Relationer, Refleksioner og Reaktioner. Når vanen ér ændret, skal du sikre dig, at der ikke kommer tilbagefald i punkt 4. Det gør du b.la. vha. periodiske vaneeftersyn, og ved at have bevidste passagerer med på din vanerejse.

Imran Rashids model for vaneændring står desværre ikke så tydeligt frem, som den kunne gøre, da den drukner i teori og sidebemærkninger om dette og hint. Dét er ærgerligt. Hvis Imran Rashid virkelig ville gå linen ud med en teoretisk diskussion og analyse af vaneteori, burde han også inddrage forskning, som peger i en andre retninger. Det bliver en kende ensidigt.

Ind imellem virker det, som om forfatteren har haft svært ved at holde fokus på hvad, han vil med sin bog. Han bevæger sig ofte ud af andre tangenter, og har en trang til at diskutere samfundsmæssige spørgsmål som Trump og Kinas misbrug af teknologi (til kontrol vha. borgere der i et pilotprojekt tildeles en Social Score). Begrænsningens kunst synes at være svær for forfatteren. Dermed bliver hovedpointen lidt tåget.

Med ”Sunde vaner – skabt med vilje” får du indsigt i menneskets psyke. Det er ikke en let genvej til gode vaner, men det er en kvalificeret gennemgang af faktorer, der spiller ind i forhold til at mestre forandring. Om du knækker koden til uvanerne vil kun tiden vise, men du får både sat spot på nogle faldgruber og elementer, der kan understøtte vaneændring.

Sunde vaner – skabt med vilje

4 bevidste trin til et sundere liv

Forfatter: Imran Rashid

Forlag: FADL´s Forlag

366 sider. Hardcover

Udgivelsesdato: 30. 12. 2019

Anmelder: Nønne Lønne Votborg