Hvad er hensigten med spørgsmål? Vil svarene føre kommunikationen i den rigtige retning? Hvad er et godt spørgsmål? Der er mange spørgsmål om spørgsmål, og med denne bog får man en udførlig guide til den rette spørgeteknik, en effektiv kvalitetskontrol og mulighed for træning i spørgeteknik.

Som andet af tidens litteratur indenfor eksempelvis organisation og ledelse lægges der her vægt på respekten for andres ’landkort’, det vil sige, at det er væsentligt at være opmærksomhed på, om man har den samme referenceramme, og om der er noget, der kan forplumre budskabet og ødelægge afsenders og modtagers muligheder for at nå frem til en fælles forståelse:

Manden til frisøren: Jeg vil gerne klippes ligesom min bror.

Frisøren: Hvordan har han det?

Manden: Fint.

Storm P.

Spørgsmål kan åbne, de kan styre, støtte, begrænse, og de kan også være en invitation til bekræftelse? Begrænsende spørgsmål kan være skadelige og give følgende resultat: …Følte mig overrumplet og nåede ikke at svare ærligt. Nu vil jeg være sur og modarbejde beslutningen.

Ligeledes anvendes spørgsmålet ofte ved en høflig henvendelse. Det høflige spørgsmål kan ikke oversættes til alle sprog, og man skal også være varsom med at bruge det i alle sammenhænge, som når man spørger sit afkom i børnehaven: Vil du med hjem? – og barnet med stor selvfølgelighed svarer: Nej.

Spørgemetoder gennemgås med vægt på blandt andet spørgeteknik ved afhøring af vidner, journalistisk interviewteknik, Teori U, coaching og interviewspørgsmål. Skænderiets anatomi og magtrelationer indgår også, og så skal man sikre sig, at der rent faktisk er tale om spørgsmål:

Du udgiver til efteråret en bog, der hedder ’Lang dags rejse’.

Ja, det ved jeg.

Der er mange gode råd og overvejelser. Bogens sidste del omfatter øvelser i spørgeteknik og de forskellige spørgsmålstyper, der kan anvendes afhængigt af, hvor spørgsmålene skal bringe spørgeren hen:

Først skal snøren kastes ud… Så skal fisken bide på krogen…

Anders Stahlschmidt & Peter Knoop Christensen

289 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 20.03.2014 (2. udgave)