Det er lige så vigtigt at vedligeholde som at skabe nyt, siger landets førende kreativitetsforsker. Kreativitet kræver et fundament af vaner. Der skal være en vane, for at der er noget der kan brydes, noget der kan gentænkes; og dette vanebrud har Tanggaard en opskrift på.

Der introduceres syv veje til vanebrud der kan medføre ny kreativitet: Spørg, Lær, Se, mærk, duft, smag, lyt, Leg, Tænk, Fordyb dig, Glem dig selv.

Med alle de bydemåder lyder det næsten som Brinkmann, og Tanggaard bliver da også lidt i opgørssporet i forbindelse med vores ukritiske fokusering på kreativitet, selvom netop kreativiteten er Tanggaards egen boldgade. I stedet for at satse på kreativitet og hylde det alene som tidens mantra viser Tanggaard, hvordan kreativiteten sætter ind, når man bryder en vane.

Kunsten at stille spørgsmål er første led i vanebrudsprocessen. Hvordan, hvorfor, hvor, hvem? Kapitlet virker lidt letkøbt, og der er ingen nye pointer, selvom det virker godt, når Tanggaard krydrer med egne erfaringer.

Søger man at lære mere om spørgsmål kan man også læse Anders Stahlschmidt & Peter Knoop Christensens Spørgeteknik fra 2014.

Næste trin er at lære. Hermed menes, at man skal sætte sig ind i stoffet for at kunne stille de rigtige spørgsmål, og her fremhæves igen mesterlæren, der er baseret på læring, mestring, vaner, rutiner og traditioner som det også var tilfældet i Tanggaards og Tue Juelsbo bog fra 2015: Lær!

Af andre vanebrudsmetoder skal nævnes leg som forudsætning for kreativiteten, og tænkning der i sin grundform er kreativ. Under Tænk kobles også raffineret til retten til at lave fejl, der er en basal betingelse for kreativitet. Og ligesom fejl er en del af hele processen, således er også retten til at holde en pause. Konkluderende understreger Tanggaard værdien af at kunne vurdere, hvilke vaner der skal brydes, og hvilke der ikke skal.

Det bedste ved bogen er de mange eksempler og det at den leverer et input til kreativitetsbegrebet. Der er en del tomgangssnak, og rigelige referencer forstyrrer læsningen lidt. Nyhederne er begrænsede, men der er gode opsamlinger der bidrager til at indramme kreativitetsbegrebet.

Lene Tanggaard

Vanebrud

Hvordan du veksler 7 gamle vaner til ny kreativitet

198 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby