Denne bog præsenterer livsvilkårene for et lille udsnit af de forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet. Undersøgelsen er foretaget via interviews og fremstilles med forældrenes egne ord og opsummeres af forfatterne.

Et kardinalpunkt er, hvordan forældrene opfatter mødet med myndighederne. Betragtes mødet som en indsats for at sikre børnene de bedst mulige vilkår, eller føles myndighedsmødet som indgreb i privatlivet? Et sted derimellem viser det sig oftest, men forholdet mellem forældre og myndigheder kan være problematisk.

Forældrene – forældremyndighedsindehaverne – har forskellig baggrund. En del har været udsat for misbrug, for mange er økonomien dårlig, sygdom belaster nogle, en er i fængsel. Nogle elementer synes at være kroniske, en lider af depressioner, en har været på kontanthjælp det meste af sit liv. I andre tilfælde drejer det sig om ulykker eller uheldige sammentræf. Som i litteraturen om de unge mødre er der i enkelte tilfælde eksempler på, at myndighederne har vurderet på baggrund af en families forhistorie. Hvad der gav vanskeligheder i forrige generation, gælder nok også i denne.

Der er store udsving på kommentarerne fra forældrene, men det er tankevækkende, når en mor siger at, sagsbehandleren kender ikke rigtigt noget til mit barn, og alligevel sidder hun og tager beslutninger,… om hvad der skal ske…

Ingen af forældrene er i tvivl om, hvad tryghed betyder for hjemmet, men der er flere der antyder, at de mødes med mistro og fokusering på mangler, hvor den rette myndighed vel ville se på, hvilke ressourcer der er til stede – jfr. den almindelige tilslutning til en anderkendende tilgang til medmennesker. Alt andet lige er et positivt samarbejde mellem forældre og myndigheder også positivt for børnene. At økonomien er tung for de fleste adspurgte, kan have nogen betydning – eksempelvis den, at lige præcis barnets fodboldkontingent bliver sparet væk og dermed den med sporten følgende sociale dimension.

Til slut diskuterer forfatterne, hvilke muligheder der kan være for bedre at støtte familierne, herunder den vedtagne forebyggelsespakke og dens elementer af styrkelse af forældrekompetencen.

Forfatterne peger på problemerne og kommer også med mulige løsninger. En fornuftig fremstilling af samfundsmæssige vanskeligheder med løsningsbehov.

Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing

186 sider

Dafolo

Udgivet: Maj 2016