Computerprogrammet Mester gør indlæring af ordkendskab og ordforråd hos børnehavebørn og tosprogede til en spændende leg. Med et godt udvalg af print selv-spil og mange forskellige idéer til lege med relevante emner. Mester er et rigtig godt tilbud til pædagoger og forældre der gerne vil give børns sproglige udvikling en hjælpende hånd.

Da jeg første gang holdt Mester i hånden var jeg mildest talt mistroisk, kunne man gennem en lille bog på kun 34 sider og en enkelt cd-rom, virkelig give voksne kvalificerede idéer til, hvordan man kan give børn en viden inden for 8 meget forskellige emner.

Mester er delt i 2, første del er mange forskellige spil, hovedsagelig vendespil men også lyttespil og anden del er selve Mesterspillet. I Mesterspillet kan barnet svare på spørgsmål inden for 8 emner (farver, dyr, tal, frugt, grønt, køretøjer, kroppen, erhverv), barnet kan øve sig og til sidst lave testen og blive henholdsvis sølv og guldmester, ved at svare rigtigt på 25/50 spørgsmål om emnet. Programmet indeholder et diplom til udprintning. Barnet kan selv (efter en kort introduktion) øve sig ved computeren og efter noget tid kan barnet så blive ”Mester”.

Skal barnet/børnene have det optimale udbytte af Mester, skal øvelsestunderne ved computeren, suppleres af anvendelse af spillene sammen en voksen. I anden del findes en række billeder og spil til vendespil, lyttespil, mm., hvor barnet/børnene sammen med en voksen kan få en viden om de 8 emner. Bogen kommer med korte anvisninger til, hvordan man kan arbejde med de enkelte emner. Det at bogen på 32 sider beskæftiger sig med sprogstimulering inden for 8 emner, er både bogens styrke og svaghed. Styrken er at det er lige til at gå til, en kort beskrivelse af emnet og de tilhørende lege. Men de korte beskrivelser er også svagheden, der gives ikke en grundig indføring i, hvordan man støtter børns sproglige udvikling.

Der er mange børn som vil kunne have nytte af Mester. Mester kan bruges af børn i alderen 3-7 år. Jeg ser Mester anvendt i mange forskellige sammenhænge, spillene er anvendelige til sprogstimulering af tosprogede eller børn med sproglige vanskeligheder. Men det er også oplagt til børn det sidste år i børnehaven, hvor det er meget tillokkende at lege skole og lave lektier. Mester kan også anvendes hjemme, sammen med forældrene.

Forfattere: Bent Aage Larsen

& Carl Anker Christiansen

Special-pædagogisk forlag

Anmeldt af  Nana Marie Pedersen