Som Steen Hildebrandt understreger i forordet så handler Liv System Helhed om at forstå livet på kloden på en mere helhedspræget og systemisk måde, end vi hidtil har gjort. Altså gøre op med vores destruktive damptromlemanøvrer og anlægge et økologisk syn på verden og erkende, at den hænger sammen, og at vi har et ansvar.

Hvordan har vi så fået skabt et verdensbillede, der har givet os ret til at agere som skabningens absolutte herrer uden behov for at tage hensyn til den verden, vi lever i? Det er ikke hverken Leonardo da Vinci eller Galileis skyld, men det er der, vi begynder historien. Galilei og siden Descartes ser verden som en perfekt maskine, der styres af matematiske love. Det er et verdensbillede, vi har fastholdt i flere århundreder, men i midten af forrige åhundrede begyndte det at flytte sig igen, og vi er nu nået frem til det økologiske verdensbillede, det vil sige et verdensbillede der anerkender alle fænomeners grundlæggende gensidige afhængighed, og at vi alle er indlejret i naturens cykliske processer. Den version er tilsyneladende ikke helt slået igennem endnu, men skal vi og vores klode klare den, må vi satse på, at vi alle når frem til samme verdensbillede.

Med inddragelse af stort set alle velkendte filosoffer og sociologer incl. Giddens og Habermas når vi frem til globaliseringen der mere end noget andet tillader markedskræfternes frie spil. Markedskræfter søger pr. definition altid efter størst muligt profit. Det kan vi kalde grådighed, men den er systemisk og vanskelig at bekæmpe, og den vil naturligvis altid undertrykke, hvad der måtte stå i vejen for indtjeningen. Det er ikke fordi, der ikke var advarsler: Grænser for vækst i 1972, Brundtland-rapporten i 1987, men den kapitalisme der indledte nedturen hjalp mange millioner mennesker ud af fattigdom i 1800-tallet. Måske var det årsagen til, at vi var lidt længe om at få øjnene op for den senere voksende ulighed og rovdriften på naturens ressourcer.

Derfor står vi nu med klima-, miljø-, uligheds- og sundhedsproblemer. Bogens sidste 100 sider går nærmere ind i løsningsmuligheder, systemiske løsninger der piller ved vores verdensbillede, når vi skal gå ‘fra profitmaksimering til livsopretholdelsen’. Det omfatter selvsagt landbrug, transport, energi – atomkraft får her endnu et skud for boven med syv argumenter for ikke at bygge atomkraftværker, mens vindenergi promoveres som løsningsmulighed.

Transport gennemgås omhyggeligt med hybridbilen som en slags løsning, men dog stadigt med vægt på, at aktiv transport – cykling og gang – samt kollektiv trafik bør vægtes langt højere end hidtil. Det kræver en grundlæggende forandring i vores produktions- og forbrugsmønstre – og vores byplanlægning. En del af stoffet i bogen finder man også andre steder, eksempelvis i Ta’ byen tilbage, Den bæredygtige stat, Klimaklar virksomhed.

Liv System Helhed er på næsten 800 sider, men bliver på intet tidspunkt kedelig eller irrelevant. Der er gode overvejelser om problemer og løsninger, men bogens force ligger nok mest i historien om, hvordan vi havnede der, hvor vi nu er – og hvordan vi kommer videre.

Liv System Helhed

Det levende som system

En syntese

Fritjov Capra og Pier Luigi Luisi

Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Forord ved Steen Hildebrandt

796 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 2016

Birte Strandby