Den grønne omstilling er kommet og påvirker kunder, leverandører, marked og ikke mindst virksomhedens omdømme.

Mange store virksomheder har længe været opmærksomme på vigtigheden af et grønt image og et lavt CO2-aftryk, men nu er turen kommet til de små og mellemstore virksomheder, og her som så mange andre steder er det en god ide at være på forkant med udviklingen.

Det vil sige, se nærmere på egen virksomhed: hvad betyder temperaturstigninger på to eller tre grader rent konkret, hvilke konsekvenser kan det få for virksomheden? Er virksomheden i en sårbar branche, er der ny teknologi undervejs, og hvordan er CO2-aftrykket?

I forbindelse med CO2-aftryk skal man se på scope 1, 2 og 3. Scope 1 er virksomhedens direkte energiforbrug, det vil sige egne produktionsenheder og egne biler, scope 2 er indirekte udledninger i forbindelse med købt energi, og scope 3 er udledninger, som virksomheden ikke har direkte indflydelse på – eksempelvis underleverandørers energianvendelse. Især scope 3 kan give hovedbrud, men man skal være opmærksom på, at det bliver nødvendigt også at få overblik over leverandørers udledninger. Der findes forskellige måder at påvirke underleverandørens udledninger på, for eksempel tilbyder Hotelkæden Sinatur 20 % rabat på møder til virksomheder der arbejder med bæredygtighed.

Et af flere eksempler på en virksomhed der rent faktisk vækster på klimaansvarlighed er Plus Pack i Odense der er certificeret efter klima- og ledelsesværktøjet ISO 14001. Det omfatter blandt andet at efterspørge genbrug hos leverandører og at arbejde på at mindske madspild.

Klimakompensation er tilegnet et kapitel for sig. COWI er trukket frem her, fordi virksomheden årligt betaler 700.000 kroner for at kompensere for egne udledninger, især ansattes rejser. Kompensation bliver ofte anvendt til at markedsføre en virksomhed, men både COWI og bogens forfattere betragter kompensation som en midlertidig foranstaltning, indtil man har fundet en bedre løsning.

Der er andre gode eksempler som tøjfirmaet Patagonia der har en målsætning om CO2-neutralitet og fremstiller 70 % af sine produkter af genbrugsmaterialer.

Udover en omhyggelig guide til, hvordan man placerer sin virksomhed på vejen til en klimaneutral fremtid, teknologisk, finansielt og markedsføringsmæssigt, så er der diskussioner af, hvor hårdt Danmark bliver ramt af klimaforandringerne, hvordan det kan påvirke ejendomsværdierne, og hvordan markeder kan forandres.

Bogen er forsynet med tjeklister, henvisninger til relevant information og en lille klimaordbog med basale begreber. Desværre mangler der et stikordsregister, men ellers er Klimaklar virksomhed en overskuelig og fornuftig guide der får klimaomstillingen til at virke mulig og nødvendig.

Klimaklar virksomhed

Guide til succesfuld klimaomstilling

Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund

293 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2021

Birte Strandby