Naturvidenskaben har givet os 10 år til at knække CO2-kurven på globalt plan, og efterhånden er det også indstillingen, at vi skal gøre noget radikalt. Desværre modarbejdes de mange gode viljer af vores samfundsstruktur, og vores regering hænger i bremsen.

Vi ved, at vores vækstideologi er båret op af fossile brændstoffer, og at liberalismen har katastrofale omkostninger. Vi er nødt til at forandre konkurrencestaten og det gode forbrugerliv. Uden egentlig omstilling kører vi blot videre i en forældet og destruktiv  liberalisme.

Willig og Blok ridser problemerne i dagens samfund op og kommer med tiltrængte og anvendelige bud på, hvordan man skaber den bæredygtige stat med udgangspunkt i fire kritikker formuleret af sociologen Ève Chiapello.

De mere konkrete forslag handler om Andelsgaarde, der er en model for, hvordan man kan opkøbe og forpagte lokal jord og dyrke den bæredygtigt. Hvad angår det lokale, findes også lokale valutaer som Betal med Djurs, der anvendes af borgere, virksomheder og butikker for at forhindre affolkning og sikre styrkelse af lokalmiljøet. 

Et andet emne der er relevant for den bæredygtige udvikling, er kollektiv transport i udgaven betalelig, tilgængelig og attraktiv, så den kan erstatte privatbilismen. Et område hvor blå og rød blok kan forenes:

Det vil være god liberal politik at sikre den fri bevægelighed for alle borgere og ikke mindst en god lighedsskabende politik i den socialistiske ånd …

Skelnen mellem rød og blå er i øvrigt ikke længere interessant. I stedet bør vi fremover skelne mellem grøn og sort politik.

Forfatterne foreslår, at vi bidrager internationalt ved for eksempel at sende vindmøller til Indien, Sydamerika og Afrika. Ydermere foreslås, at regeringen forbyder pensionskasser at investere i fossile brændstoffer. Det har adskillige pensionskasser allerede gjort, og der er også andre grønne tiltag i det private erhvervsliv. Forfatterne omtaler Den Grønne Studenterbevægelse i forbindelse med behovet for stemmer og visioner der har blikket rettet mod det 21. århundrede. I samme forbindelse omtales Broen til Fremtiden, der arbejder for lighed og dialog om fremtidens udfordringer, og der er rosende ord til Danmarks Naturfredningsforening for en aktiv politik i forbindelse med udtagning af jorde til natur- og klimabeskyttelse. At Danmarks Naturfredningsforening er tavs, når det gælder anlæggelse af motorvejsbroer- og afkørsler i bevaringsværdige naturområder, er til gengæld ikke nævnt.

Willig og Blok har jo ret. Vi kan ikke gennemføre de nødvendige forandringer, når vores samfundsstruktur stadigt hepper på principper fra 1960’erne. Den bæredygtige stat viser muligheder, nogle af dem velkendte; og understreger også behovet for, at vi går i gang NU!

Den bæredygtige stat

Rasmus Willig & Anders Blok

101 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet: 2020

Birte Strandby