Læselysten er faldende hos danske børn, og det ser ud til, at den digitale verden stjæler det meste af opmærksomheden. Det er problematisk af flere årsager. Ca. 15 % af de unge forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsekompetencer. Det er især beklageligt, fordi læsningen rummer særlige potentialer: selvindsigt, empati, æstetiske oplevelser, refleksiv tænkning, livsduelighed …

Det er masser af gode grunde til at læse, og de voksne i børnenes liv har både mulighederne og ansvaret for at støtte børnenes læsning. Forældrene fordi de er rollemodeller, og især en læsende mor påvirker børnenes lyst til læsning, men også lærere, venner og skolebibliotekaren har indflydelse.

‘Læselyst i skole og SFO’ omfatter en undersøgelse af begrebet læselyst, hvem og hvad der påvirker læselysten, og hvordan man kan understøtte et miljø der fordrer læselysten.

De fagprofessionnelle i SFO og skole har gode muligheder for at bidrage positivt. Dels ved at inddrage og understøtte forældrenes egen læsning, og i høj grad ved at skabe læsemiljøer for børnene, give dem fælles læseoplevelser og planlægge læseaktiviteter. I SFO’en kan det være ‘gysere i legehuset’, jagt på kageopskrifter til høstfesten, læsehule for piger og andet. Der kan også arrangeres booktasting eller speedbookdating. Der er mange gode forslag. Det vigtige er, at tilbyde muligheden for læsemiljø og alderssvarende læsning, eller rettere læsning der ikke bliver så udfordrende, at barnet taber interessen.

For læreren gælder det også om at skabe læsemiljøer, arrangere mindre bogsamlinger der tiltaler de unge læsere, og det meste kan man gøre i fællesskab med eleverne. I det hele taget er det vigtigt at spørge til læseoplevelsen, opfordre børnene til at dele hvad de har læst og overveje om konkurrenceelementet kan være en fordel der sætter gang i læsningen eller en ulempe der kobler uøvede læsere af.

Læselyst bugner af gode forslag der umiddelbart synes lette at indføre i klassen eller i SFO’en. Der er mange overvejelser om, hvordan forældre inddrages, hvordan man skaber rum til højtlæsning – som ikke forbeholdes elever der ikke kan læse og i det hele taget gør læsningen til en tilgængelig, inviterende aktivitet.

Læselyst er inddelt i logiske afsnit: Viden om børns læsning, Tiltag og aktiviteter herunder inspirationsmuligheder, læsefællesskaber, forældresamarbejde – alt sammen så indlysende og fornuftigt fremstillet, at man undrer sig over, at aktiviteterne ikke allerede er implementeret i enhver grundskole. Bogen er i øvrigt også logisk opdelt og tiltalende layoutet.

Læselyst i skole og SFO

{Tiltag og aktiviteter til praksis}

Pernille Sørensen

212 sider

Lyst og læring

Akademisk Forlag

Udgivet: 2021

Birte Strandby