De store glemte kvindehistorier er så mange, at det kan virke beskæmmende. 14 af de forbigåede kvinder får nu fortalt deres bemærkelsesværdige historie i ”Kort over hende”. Den smukke portrætbog er forfattet af Inger Christine Løwe og Sidsel Ana Welden. Inger Christine Løwe er cand.mag. i Moderne kultur og har desuden gået på Talentskolens 2-årige forfatterlinje. Sidsel Ana Welden læste først journalistik og forsatte på Skrivekunstakademiet i Bergen. Kvinderne kan trods deres unge alder allerede skrive forfatter på deres CV. Bogvægten har anmeldt Sidsel Ana Weldens roman “Du er min arv”. I ”Kort over hende” retter de blikket mod 14 afdøde danske kvinder, vi bør kende til. Kvinderne levede et usædvanligt liv og bidrog både vigtigt og markant til deres samtid. På dén måde er de med til at påvirke eftertiden. 

I bogens forord fortæller forfatterne om deres motiv for at skrive bogen. De forklarer hvorfor, de glemte kvinder har noget at sige os i dag. Derpå følger et danmarkskort, hvor hver af kvinderne der portrætteres, er plottet ind. Der er en guide til hvor, læseren kan opleve eller mindes den pågældende kvindes værk, liv eller gerning. Typisk er der tale om et museum eller evt. et mindesmærke. Disse er jævnt fordelt udover landet. 

Bogen rummer flg. kvindeportrætter: 

  • Anny Berntsen – Folketingets snedker
  • Aase Seidler Gernes – hun farvelagde Danmark 
  • Dorothea af Brandenburg – dronningemagt
  • Karoline Ebbesen – kunstneren fra Sct. Hans
  • Marie Larsen – malerkunstens husholderske
  • Johanne, Ingeborg og Bodil – heksene fra Ribe
  • Hansine Jessen – ravets forkæmper 
  • Marie Luplau og Emilie Mundt – kvindeforkæmpere for kunsten og kærligheden 
  • Karen Brieg – modstandskampens kvindelige ansigt 
  • Ane Margrethe Christensdatter – tugthusfange på samfundets bund

Der er tale om ti portrætter, hvoraf to rummer flere kvinder. Ved hvert kapitel efterfølges titlen af angivelse af årstallene, hvor personen levede. Portrætterne er – så vidt muligt – vel illustreret, så læseren får et indtryk af personens udseende og om muligt også af det arbejde eller virke den pågældende huskes for.  Hvert portræt afsluttes med fakta om, hvor læseren guides til at tage ud at opleve det, der knytter sig til den pågældende person.  Bagerst i bogen findes et glimrende noteapparat, der giver læseren mulighed for at søge yderligere viden. 

Det er umuligt at gennemgå alle ti kvindeportrætter. Fælles for dem er, at de er forfattet i et naturligt og levende sprog. Det er åbenlyst, at de to forfattere har godt greb om den journalistiske værktøjskasse og samtidig trækker flot på deres kunnen fra forfatterskolerne. For nok er kvindernes historier bemærkelsesværdige, imponerende og stærkt inspirerende, men forfatterne formår også at skrive med begejstring og stor indlevelse. Teksten er læsevenligt sat op med mange afsnit. Forfatterne har researchet grundigt og fået bogens kvinder – og skæbner – ind under huden. Læseren mærker, at forfatterne er rørte og gerne vil videregive det. 

Undervejs i bogen bliver læseren ikke blot klogere på 14 afdøde kvinder, der har bidraget på særlig vis til vores land. ”Kort over hende” er også gedigen historieformidling. Med afsæt i disse kvinder og nedslag i forskellige tidsperioder bidrager bogen til læserens viden om dansk historie. Det er også en fortælling om fremskridt og udvikling, om politiske forhold, om samfundsforhold, om 2. verdenskrig, om feminisme og sundhedshistorie etc. Vi kommer vidt omkring og møder mange stærke kvinder – og triste skæbner. Netop deri ligger måske fascinationskraften?! 

I de senere år er der kommet flere af disse kvindeportrætbøger, der hylder ekstraordinære kvinder. Og godt det samme! Det er i reglen spændende læsning. Denne bog kan noget ekstra. Jeg tror, den netop rammer og rør læseren særligt, fordi Inger Christine Løwe og Sidsel Ana Welden har fundet nogle kvinder, der udover deres stærke og unikke side også rummer en sårbar sjæl. Det gælder måske ikke alle, men en stor del. I alle portrætter gør forfatterduoen meget ud af at skildre det genkendelige. De skriver det jordnære og autentiske frem gennem sorg, smerte og strabadser. Derved opnås et skæbnefællesskab mellem læser og tekstens kvinder. 

Jeg blev særlig ramt over de kvinder, der på den ene side besad en særlig skaberkraft og på den anden side var syge i sjælen. Det gælder fx Anny Berntsen, der var en af landets første kvindelige snedkermestre. Hun skabte Folketingets talerstol i 1918. I 1935 kom hun på sindsyghospital. Her forblev hun i 47 år og var indtil sin død. Værst af alt var nok, at hun ikke modtog et eneste besøg. Portrættet af Karoline Ebbesen, der blev kendt som kunstneren fra Sct. Hans, er også en barsk beretning om et liv bag sindsyghospitalets mure. Karoline Ebbesen besad et usædvanligt kreativt talent og var særlig på flere måder. Hun var indlagt i 50 år, lavede hun sit eget alfabet og udtrykte sig b.la. gennem papir, farver og håndarbejde.  

Inger Christine Løwe og Sidsel Ana Welden har gravet 14 fascinerende og fængende kvindeskæbner frem til læseren. Det er to uhyre kompetente historiefortællere med sans for at formidle. Som læser er jeg nysgerrig på at komme mere med ind i deres maskinrum og få indblik i, hvordan de har udvalgt disse portrætter. Forordet måtte gerne være lidt mere specifikt i forhold til metode. ”Kort over hende” er vedkommende læsning. Det er især en hyldest til 14 glemte kvindeskæbner. Samtidig illustrerer bogen en kreativ vinkel til at tilgå oplevelser og seværdigheder i det ganske land. Den smukke bog fortjener mange læsere – uanset køn! 

Kort over hende

14 kvinders aftryk på Danmark

Forfattere: Inger Christine Løwe og Sidsel Ana Welden Gajardo

Forlag: Politiken

303 sider. Indbundet og illustreret

Udgivelsesdato: Den 6. februar 2024

Anmelder: Nønne Lønne Votborg