Det begyndte i 60’erne med et opsving. Vi havde næsten fuld beskæftigelse og inviterede tyrkiske gæstearbejdere til at tage de jobs, som danskerne ikke ville have. Men vi behandlede dem ikke så godt. De fik lov til at betale rigeligt for boliger, og de havde ikke samme adgang til sundhed, når de dårlige boliger påvirkede helbredet.

I 1979 fandt indvandrerspørgsmålet vej til folketinget. Her blev der peget på fem problemstillinger der burde debatteres: den generelle indvandrerpolitik, udlændinges retsstilling og retsbeskyttelse, problemer med arbejdsløshed, indvandreres sociale rettigheder og undervisning af indvandrerbørn.

Den tids udlændingelov bemyndigede den siddende justitsminister og fremmedpolitiet til at træffe afgørelser om ophold og udvisning. Flere sager fra dengang dokumenterede, at udlændinge hverken var beskyttet af staten eller mod staten. Udlændingeloven af 1983 forbedrede retssikkerheden for udlændinge en smule, men lod stadig retten til opholdstilladelse være baseret på skøn, og i 1984 markerede Fremskridtspartiet sig med et forslag om økonomisk bidrag til hjemsendelse af fremmedarbejdere og deres familier. Forslaget udløste bekymring for den spirende racisme i Danmark, og det var også på det tidspunkt begrebet ‘bekvemmelighedsflygtning’ blev lanceret.

Siden indsamlede præsterne Langballe og Krarup underskrifter der krævede udlændingeloven strammet og afleverede dem til justitsminister Erik Ninn-Hansen, og her oplevede vi den pinlige historie om en folkevalgt justitsminister der overtrådte en demokratisk vedtaget lov. Det resulterede i regeringens afgang.

Indvandring i velfærdsstaten beskriver bølgerne i indvandrings- og integrationspolitikken og de politiske positioner. Især beskrives Socialdemokratiets holdninger, der tilsyneladende har flyttet sig undervejs, omend flere af de nyeste politiske sentenser på området kan føres tilbage til Anker Jørgensen.

Hvis man vil have et hurtigt overblik, så er dette stedet at få læst op på emnet. En anden vinkel får man fra journalist Malene Fenger-Grøndahl der begynder sin og Carsten Fenger-Grøndahls Flygtningenes Danmarkshistorie 1954-2004 med beretningen om den unge aktivist danskerne bød velkommen, da han i 1956 flygtede fra Ungarn.

Heidi Vad Jønsson

Indvandring i velfærdsstaten

100 sider

Aarhus Universitetsforlag

100 danmarkshistorier

Udgivet: 14.06.2018

Birte Strandby