Forfatter og tandlæge Henny Mikkelsen har fortrinsvis skrevet børnebøger. Da hun stiftede nærmere bekendtskab med Søren Kierkegaard, og gennem Sørine Gotfredsen og Pia Søltoft blev opfordret til at læse hans tekster, var planen ikke, at hun skulle videreformidle det. Men dét blev der lavet om på! I ”Hvem Søren vil ikke gerne forstå Kierkegaard?” tager Henny Mikkelsen novicer udi Kierkegaard venligt i hånden. Bogen har undertitlen ”Kierkegaard er ikke kun for nørder”. 

Teolog Sørine Gotfredsen har skrevet forord til bogen. Hun forsøger at indkapsle den store digter og sætte ham i forhold til vores tid. I forfatterens eget forord zoomer hun blandt andet ind på bogens målgruppe. Den henvender sig til såkaldte almindelige mennesker uden særlige forudsætninger. Derfor er den skrevet i et let tilgængeligt sprog. Den foreslås anvendt til studerende, på Folkeuniversitet, på aftenskoler, i studiekredse og i menighedsråd. Med andre ord henvender den sig både til unge, modne og ældre. Det er både bogens styrke og svaghed. 

Bogen er på under 100 sider og består af 19 korte kapitler. Undervejs gennemgår forfatteren alt fra Kierkegaards opvækst, forfatterskab, livsanskuelse, udvalgte begreber, forhold til tro, politik og kirkekamp. Henny Mikkelsen fortæller i et relativt enkelt sprog om Kierkegaards liv. Hun dykker ned i Kierkegaards tanker om filosofi, teologi, psykologi og pædagogik. De forklares ved brug af nutidige eksempler. 

Læseren møder Kierkegaardske berømte arketyper: Spidsborgeren, Æstetikeren, Etikeren og Den Religiøse.  I Henny Mikkelsens nutidige eksempler tumler de med hverdagsnære og ikke mindst aktuelle problemstillinger. Eksemplerne forekommer at være forsøgt henvendt til de yngre læsere især. Arketyperne er fx udfordret i forhold til studie- og livsvalg, drømme og forældrenes ønsker. Meningen med livet sættes i forhold til arkitekttegnede huse og personerne skal forholde sig til omgivelser, der kigger med gennem Facebook. Som læser på vej mod halvtreds år er det lidt specielt at se Kierkegaards egne ord forklaret på dén måde. Samtidig savner jeg, at noget så væsentligt præsenteres med direkte henvisning til ”Forførens dagbog”, der oprindeligt var trykt i ”Enten-Eller” af Kierkegaard under pseudonymet Victor Eremita. 

Søren Kierkegaard er dels komplekst stof og der er tillige ufatteligt meget, der skal koges sammen i én lille bog. Det er en uhyre vanskelig opgave Henny Mikkelsen har påtaget sig. Læseren mærker fra første færd, at bogen er båret af stort engagement. Undervejs gives talrige citater og teksteksempler fra Søren Kierkegaard. De er behørigt angivet i anførselstegn og med kursiv. Forfatteren har desværre fravalgt kildehenvisninger idet bogen baserer sig på noter, hun udfærdigede, før hun besluttede at skrive en bog. Dét er en stor svaghed, der burde være rettet. Bagerst i bogen findes en mindre litteraturliste, der mestendels omhandler litteratur om Kierkegaard til videre læsning. Der er kun fire titler af Kierkegaard selv. Man må vel forstå, at det er dem, forfatteren finder det tilrådeligt at starte med?! I et fint lille værk som dette, ville det give god mening at afslutningen indeholdt et forslag til at komme i gang med kilden selv. 

Henny Mikkelsens lille bog om Søren Kierkegaard sætter ord på nogle væsentlige sider af Kierkegaard. Vores forståelse af angst og det at kigge indad sættes blandt andet i perspektiv. Det hele er søgt formidlet pædagogisk og enkelt. Der udgives ganske mange bøger om Kierkegaard, så Henny Mikkelsen kunne med fordel vælge mere målrettet om hun vil skrive til de yngre eller ældre. Eksemplerne der skal gøre Kierkegaard forståelig og relevant for os, kan i stedet virke påfaldende. Her er både dyre el løbehjul og nedringede kjoler. 

Bogen giver et udmærket indblik i Kierkegaards komplekse univers. Henny Mikkelsens gør sig umage for at dække en utrolig bred vifte af emner. Hun har også mod til at skildre Kierkegaard dér, hvor han ikke var populær i sin samtid. Læserne vil blive dus med Kierkegaard overordnede holdninger til en række store emner såsom kærlighedsbegrebet, tro, angst og ansvar. Forfatteren tilstræber at gøre det ellers store og vanskelige stof aktuelt og overskueligt. Kierkegaard er evig relevant og inspirerende. Dén pointe videregiver Henny Mikkelsen entusiastisk i sin lille Kierkegaard-guide. Den giver stof til eftertanke og appetit på mere. 

Hvem Søren vil ikke gerne forstå Kierkegaard?

Kierkegaard er ikke kun for nørder

Forfatter: Henny Mikkelsen

Forlag:  Wadskjær Forlag

90 sider. Hardback

Udgivelsesdato: Den 5. maj 2024

Anmelder: Nønne Lønne Votborg