Hvis vi skulle glemme, at Danmark er en søfartsnation, så er der her rigelig dokumentation i form af malerier fra søslag og stabelafløbninger.

Malerierne er anbragt i kronologisk orden, og der indledes med Wilhelm Marstrands ‘Den sårede kong Christian 4. på dækket af Trefoldigheden’. Det viser som bekendt et klip fra Slaget ved Kolberger Heide den 1. juni 1644, hvor kongen blev såret. Det er et imponerende billede af den imposante 67-årige konge der opildner sine mænd til at fortsætte kampen. Med til billedet hører en fyldig tekst om slaget, tiden, kongen og hans eftermæle. Billedet er malet under Christian 8. og fra 1866. Maleriet fokuserer på kongen og hans mænd, men man kan også se mastetoppene af to svenske krigsskibe. Anderledes med ‘En episode af søslaget i Køge Bugt 1677’ af Anton Melbye, hvor fokus er på danske og svenske orlogsskibe i kamp. I forgrunden skibet Christianus Quintus, omend i en senere udgave end den der rent faktisk deltog i slaget i Køge Bugt. Et andet maleri med titlen ‘Morgen efter slaget i Køge Bugt’ af Carl Neuman viser skibene dagen derpå, og det er et anderledes roligt motiv, hvor danskerne er ved at bjærge sejl efter gårsdagens kamp.

Der er flere malerier af søslag, de fleste af dem med voldsom pondus og udtryk, hvorimod en stabelafløbning ser lidt bleg ud ved sammenligning. Store sejlskibe er fantastiske motiver, men bedst med sejlene oppe, vind og bølger. Forfatterne er så venlige også at oplyse, hvor man kan se de omfattede malerier. 

Alle malerier er ledsaget af historisk kontekst, og der er fotos der bidrager til historien og overblikket såvel som en kort tekst om maleren. I bogens slutning er der yderligere 15 sider med forslag til videre læsning. 

Der afsluttes med Peter Martensens billede ‘Blue Shield’ der viser en ganske anden form for krigsførelse til søs end tidligere tiders malerier. Billedet viser Esbern Snare agere støtteskib for danske handelsskibe bistået af frømandskorps og Lynx helikopter. Kunstneren taler selv om at ‘skyde gråspurve med kanoner’, og det virker også sært ude af proportioner, når alt udstyr, mænd og teknologi sættes ind på at fange tre pirater i en lille båd.

Alt i alt 400 års spændende søfartshistorie, måske den smukkest dokumenterede del af landets fortælling.

Historien bag billedet

50 ikoniske malerier af den danske flåde

Søren Nørby og Jakob Seerup

284 sider

Turbine

Udgivet: 23.02.2024

Birte Strandby