Et stykke pinlig Danmark-historie

I en detaljeret og minutiøs gengivelse får vi hele beretningen om de irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke begyndende med 11. september, George Bushs optrapning af krigsretorikken i forbindelse med Saddam Husseins påståede masseødelæggelsesvåben, den logisk efterfølgende invasion af Irak – og den lige så logiske følgevirkning af Irak-krigen, flygtninge.

Bogen beskriver begivenhederne kronologisk suppleret med relevante faktaoplysninger såsom den kendsgerning, at sundhedsudgifter til asylansøgere, der har opholdt sig mere end et år på et asylcenter, er dobbelt så høje som til dem, der har været der under et år. Det betyder konkret, at familier, der er velfungerende ved ankomsten, bryder sammen efter to – fire år i asylcentrene.

I 2006 arrangerede Røde Kors et politikerbesøg på asylcentrene, og konsekvensen af denne nye opmærksomhed var et forslag til forbedring af asylbørnenes vilkår og til, at asylansøgere skulle have lov til at arbejde. Det vandt ikke gehør hos hverken regeringen eller støttepartiet: Afviste asylansøgere kunne jo blot rejse hjem og ikke udsætte deres børn for den belastning, det var at bo i asylcentrene. Dette til trods for, at FNs Flygtningehøjkommissariat i flere rapporter beskrev risikoen ved at opholde sig i Irak.

Den politiske dømmekraft er ikke meget bedre hos oppositionen, der har travlt med at bekræfte, at de også går ind for en stram udlændingepolitik.

Bogen er skrevet journalistisk, og det gør den læsbar til trods for de umådeligt mange detaljer. Bogen er selvsagt veldokumenteret og sandsynligvis det bedste, samlede materiale, der findes om de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke og de menneskelige konsekvenser af en for partierne selvpromoverende politik.

Anton Geist og Esben Geist

271 sider

Informations Forlag

Udgivet: 19.08.2011