En anvendelig og fornuftig guide til kærlighedens veje og vildveje. Med udgangspunkt i ny forskning og med mange eksempler fra hverdagen illustreres teori og praksis.

Basalt handler det om at blive klogere på de mekanismer, der styrer mennesker i deres omgang med hinanden her med vægt på parforholdet. Et væsentligt element består i at udvikle indsigt og bevidsthed, så de vanskelige situationer og sammenstødene ikke kun betragtes fra eget ringhjørne.

Det drejer sig om at lære at fortælle om sin egen oplevelse af tingenes tilstand, så partneren får mulighed for at leve sig ind i og relatere det til lignende sansninger i sig selv.

I forståelsen indgår også det at spejle partnerens følelser, og i det hele taget søge at tolke nutiden på baggrund af den fortid, der præger os alle. Måske kører parrets skænderi af sporet, fordi den nuværende situation har snert af lighed med en traumatisk oplevelse fra barndommen. Her er det væsentligt at vide, at hjernen registrerer social afvisning, som den registrerer fysisk smerte, og at en skamfuld episode kan overskygge de positive oplevelser.

Et eksempel er, når partneren går og smækker med døren. Hvis den smækkede dør i barndommen betød, at nu så du ikke din far i en uge, så aktiverer det selvsagt andre følelser hos den voksne, end hvis den smækkede dør derimod betød, at nu var der fred i huset.

Der er megen god information at hente, blandt andet kan vi lære noget om, at der kan være en vis utryghed forbundet med at få det man ønsker, at mennesket ikke er skabt til monogami, og at så længe forholdet ikke er tomt for følelser, er der mulighed for genoplivning. Herudover er der kommentarer til tidens overskruede forventninger til de mediefremstillede Barbie og Kent-forhold og den dermed forbundne skuffelse, der kan indtræffe, når man i stedet for bliver præsenteret for et stykke med hverdag.

Stort set er denne bog for parterapien, hvad Freuds drømmetydning var for psykiatrien, men i modsætning til sidstnævnte skriver Gitte Sander i et direkte og behageligt sprog – når undtages anvendelsen af udtryk som attunement, commitment og comitte, der godt kunne have fortjent en dansk oversættelse.

Sidst i bogen er der afsnit om sex og om skilsmisse, og godt 50 sider er afsat til øvelser, der kan bidrage til at erkende vanskelighederne og finde vejen ud af dem.

Grib kærligheden – Parterapi i praksis

Revideret og udgivet på Gyldendal i 2016 med titlen: Grib kærligheden – Parforholdets psykologi i praksis

Gitte Sander

372 sider

Duo/Gyldendal

Udgivet: 24.04.2012/2. udgave 2016

Birte Strandby