Danskfødte Linda Skaaret bor i Norge og er uddannet mag. art. i litteraturvidenskab. Med romandebuten ”Fugl og fisk” tematiserer hun familie, opvækst og den arv, vi får med på godt og ondt. 

Romanen udspiller sig i Esbjerg, hvor hovedpersonen Majbritt er født. Hun har taget navneforandring til Maj. Deri signaleres en afstand til familie og fortid. Maj er mønsterbryder, barnløs og bor i Norge sammen med sin kæreste Olav. Nu er hun kaldt til Esbjerg, da hendes far, Erik, efter langt tids demenssygdom er døende. Familien består af moren Bente, der pligtopfyldende har passet faren derhjemme, og af tre søskende. Maj har et anstrengt forhold til sine to søstre Susanne og Anette, ligesom hun ikke forstår sin alkoholiske bror Bo. 

Maj har en universitetsuddannelse i modsætning til sine tre søskende. Derved er der – tilsyneladende – opstået et usynligt skel mellem dem. Forældrene har ikke bakket Maj op; hverken i at studere eller helt generelt. Efterhånden som Maj opholder sig i barndomshjemmet, vækkes gamle minder atter til livet. Det er absolut ikke kun for det gode. Hun vælger også at konfrontere sin mor med et specifikt gammelt traume. Men som så mange gange før affejes hun. Maj mærker på ny skuffelse og smerte i at blive afvist af sine nære. Da hun søger et afbræk fra dødslejet og familien, tager hun på må og få til Blåvand. Her ender hun tilfældigt hos en ældre dame i dennes sommerhus. Hun oplever kvindes imødekommenhed og empati, der står i skærende kontrast til stemningen i barndomshjemmet. Især hendes to søstre er konfliktsøgende og jaloux. 

”Fugl og fisk” er en velskrevet og uhyre indsigtsfuld roman om familiebånd og gamle søskenderoller, der er umulige at slippe. Linda Skaaret skriver om at forberede sig på døden og om at se tilbage på sin fortid. Romanen handler om fortrængninger og fortielser. Men den fortæller også en smuk historie om tilknytning, håb og accept. 

Hovedpersonen er på mange måder vokset fra sin familie – ligesom man kan gøre i et parforhold, hvor man ender med at blive skilt. Men ens familie og fælles historie bærer man derimod med sig til alle tider. Det er en nuanceret, rørende og også smertelig fortælling om dén samhørighed. Jeg frygtede i starten, at det ville blive ensidigt skildret med Maj som offer og familien som de feje. Dermed ville det blive en kende banalt, sådan som ensporede fortællinger let har det med at blive. Men heldigvis er romanen komponeret, så der er mange flere facetter i beretningen. Når det er sagt, så er det altid velgørende med romaner, der italesætter tabuer. 

Handlingen udspilles over ganske få dage, under hvilke Maj og familien sidder ved farens dødsleje. Fortællingen får mere og mere tyngde i takt med læseren får indsigt i dels Majs tanker og dels relationerne i familien. Samtidig er der nogle overraskelser i bogens slutning, der giver ekstra point. 

Sideløbende med dødslejet har Maj nogle deja-vuer, hvor hun netop mindes barndom og opvækst i 70´erne og 80´erne. Hun har også lejlighed til at reflektere over sit forhold til Olav hjemme i Norge. Afstanden gør, at hun ser ham i et andet perspektiv. Det er tydeligt, at hun qua sin opvækst har tillært sig en rolle som den, der indordner sig og tier. Men kan hun reelt trives med dét? 

”Fugl og fisk” er en vellykket romandebut om at vokse op i en bramfri fiskerfamilie, hvor hovedkarakteren implicit tildeles rollen som familiens sorte får. Bogen gør indtryk, fordi de fleste af os til en grad kan genkende disse familiedynamikker, der desværre kan være destruktive i de formative år og sætte spor i forhold til de vedblivende familieroller. Efter endt læsning undres man ikke spor over, at Maj måske hverken føler sig som fugl eller fisk! Med sin rørende roman sætter Linda Skaaret mange tanker i gang hos læseren. Hun har så afgjort forfattet en mindeværdig roman, som man bør tage sig tid til at læse. 

Fugl og fisk

Forfatter: Linda Skaaret

Forlag: Grønningen 1

220 sider. Paperback

Udgivelsesdato: D. 10. 5. 2021.

Anmelder: Nønne Lønne Votborg