Hvad sker der når man blander en biografi med en række forskningsresultater?

Man kan som her risikere at få det bedste af begge dele, det vil sige de mest interessante fakta om forskningen og det væsentligste fra forskerens liv. Serveres det dertil med talrige fotografier, let forståelige oversigter og i smuk opsætning, så er der måske fundet en sikker forbindelse fra forskning til tidens læsere. At forfatteren samtidigt leverer sine indtryk i et blomstrende sprog – Hvis nutidens DNA-teknikker er et stingermissil, så var datidens DNA-teknikker en tændstik. – er med til at gøre værket appetitligt.

Eske Willerslev har verdensrekorden i DNA-forskning. Det begyndte med et speciale om DNA i iskerner indhentet ved søen i Fælledparken. Dernæst forsøger Willerslev og kollegaen at finde DNA i jord, det gav store udfordringer og først efter improvisation, når de frem til epokegørende at finde DNA fra blandt andet mammut og steppebison.

Forskning i mennesker er det næste skridt, og især er der interesse for, hvordan mennesket har flyttet sig over kontinenterne. Gik de over isen fra Asien til Nordamerika, er de sejlet over Stillehavet, eller kom de fra Europa? Udover den forskningsmæssige betydning har det også betydning for de amerikanske indianere, der har en række særrettigheder, netop fordi de er kontinentets første beboere.

Alene kampen for at finde det nødvendige DNA er en fortælling i sig selv, eksempelvis er indianerne basalt modstandere af, at man tager DNA på de nordamerikanske skeletter. Et barneskelet fra Rusland og en hårtot fra Nationalmuseet hjalp forskningen på vej, og det kan man måske også sige, at det akademiske konkurrencemiljø har gjort.

Der er også en diskussion af, hvorfor store grupper af pattedyr uddøde. Var det lokale stammers jagt, var der tale om meteorregn, eller havde det forbindelse til klimaet?

Undervejs i værket klippes til Willerslevs familiebaggrund, tidlige ture i ødemarken og hans åbenhed overfor det alternative – og undersøgelse af DNA fra et rumvæsen.

Kristoffer Frøkjær

256 sider

Gyldendal

Udgivet: 14.04.2015