Jesus sagde: ‘Lad de små børn komme til mig!’ Det husker legenderne ikke noget om, at Frans sagde.

Hvem er han, denne Frans, grundlægger af Franciskanerordenen, manden der var født i en rig købmandsfamilie og fravalgte alt materielt? Erik Strid er gået til kilderne og tegner et billede af Frans, der gerne ville være ‘de fattiges tjener og de udstødtes ven’. Det giver et nyt subjektivt, men også meget velfunderet portræt af ‘en lille ny tosse’, Frans’ eget udtryk fra hans efterladte skrifter.

Frans blev født i Assisi i 1182 i en velhavende købmandsfamilie. Han var veluddannet og blev meget tidligt inddraget i farens forretning, men i en ung alder bliver Frans kaldet af Gud, han skal reparere Guds kirke, og helt bogstaveligt går Frans i gang med at reparere kirken i San Damiano. Frans vil leve som Jesus blandt de fattige. Det vækker undren i Assisi, men der er også nogen der følger ham og vælger at leve som ham. I Erik Strids fortolkning er Frans’ opførsel mærkelig og sær, og man får også et indtryk af en flok unge mænd, der gøgler glade rundt og bliver høje på deres egen begejstring for at dyrke fattigdommen. For de fattige og udstødte har det måske været en trøst i en tid, hvor kirken var ophøjet og utilnærmelig.

Legenderne er mange, og som Jesus redder også Frans en prostitueret fra fortabelse. Han slutter fred med en sultan under et korstog, men de kristne slutter ikke fred med sultanens hær, og 6.000 korsriddere bliver dræbt. Det har Frans profeteret:

Han forbyder krig og forudsiger nederlag. Men sandhed bliver gjort til underholdning! de gjorde deres hjerter hårde og ville ikke vende om.

Frans lever ikke længe. Han bliver alvorligt syg, og hans sidste rejse får meget opmærksomhed. For enhver italiensk by har god brug for en døende helgen og hvem vil ikke gerne have et gravsted for Frans. Ydermere kan hans død ødelægge den sarte fred i landet. Frans skaber fred, men er der et socialt oprør på vej?

I malerisk nutidssprog får vi fortolket mange citater om Frans, hans virke og hans meninger. Det giver en anden figur på den laset klædte tiggermunk. Og vi får en fortolkning der angiveligt viser, at Frans er blevet misforstået, såvel hans projekt som hans person. Han ville have mennesket til at se, men blev i stedet selv set.

Bogens sidste fjerdedel omhandler tider og steder og vil være en god hjælp på rejsen til Assisi og omegn.

I 2020 er bogen Frans og Clara blevet udgivet. Skyldes interessen for Frans af Assisi, at tiden er ved at være inde til en modreaktion til vores materialisme?

En lille ny tosse i verden

Frans af Assisis historie

Erik Strid

413 sider

Eksistensen

Udgivet: 2019

Birte Strandby